• Predsjednik: Velid Džambegović, mr.

   

  Članovi:

  1.  hfz. Abdulaziz Drkić, mr.

  2.  Suhad Ećo, mr.

  3. Azreta Grebović, dipl.sci.

  4. Senad Saračević, predstavnik kolektiva

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba