• Vijeće roditelja

  školska 2021/2022. godina


  Razred Prezime i ime roditelja
  I-1 Saračević Damir
  I-2 Kulović-Jusić Admira
  II-1 Rizvanović Asaf
  II-2 Hamzić Jasmina
  III-1 Muminović Aida
  III-2 Hadžimejlić Elma
  IV-1 Vukas Haris
  IV-2 Aleta Arnela
  V Babaić Mersiha
  VI Kovačević Mahira
  VII Šabić Amera
  VIII Milišić Hata
  IX Ećo Suhad

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba