• Vijeće roditelja

  školska 2020/2021. godina


  Razred Prezime i ime roditelja
  I-1 Rizvanović Asaf
  I-2 Vrebac-Mulahusić Amela
  II-1 Muminović Aida
  II-2 Hadžimejlić Elma
  III-1 Vukas Haris
  III-2 Šahmanović Klepić Maida
  IV-1 Babaić Mersiha
  IV-2 Ahmić Ahmed
  V Šabić Ilhan
  VI Šabić Amera
  VII Milišić Hata
  VIII Ećo Suhad
  IX Kovačević Mahira

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba