• Selma Imamović - II-2

 •  

  Selma imamović rođena  je 5. decembra 1990. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i V gimnaziju završava također u rodnom gradu. Magistrirala je razrednu nastavu na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.

  Tokom gimnazijskih dana bila je član nevladine organizacije, gdje počinje njen angažman u radu sa mladim ljudima. Napreduje u zvanju edukatora i trenera vršnjačke edukacije.

  Kao student je volontirala u J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i u Udruženju „Dajte nam šansu“. Tamo je stekla iskustvo u radu sa djecom sa različitim poteškoćama u razvoju.

  Nakon završenog fakulteta radila je u više škola na području Kantona Sarajevo. Lako se prilagođava u novoj sredini i na različite uslove rada.

  Angažman u O.Š. „Mehmed Handžić“ započinje u školskoj 2019/2020.godini kao učiteljica u V razredu.

  Moto kojim se vodi je: „Dječiji um je um koji upija“ - Montessori Marija.

  Djeca kao spužve upijaju sve informacije i oblike ponašanja koja im se prezentuju. Primarna uloga učitelja je da učenicima bude od pomoći u razvoju svih njihovih fizičkih i psihičkih potencijala te da im pomogne u dostizanju individualnog maksimuma. Stoga smo mi učitelji temelj njihovog cjeloživotnog odgoja i obrazovanja, pa tako trebamo i djelovati. •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba