• Senad Kanlić - arapski jezik

 •    

  Rođen u Foči 26.9.1987. godine, a porijeklom iz Goražda, gdje je proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Potom odlazi u Sarajevo, gdje  završava Gazi Husrev-begovu medresu, a nakon toga studij arapskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu, stekavši zvanje Bakalaureat/bachelor arapskog jezika i književnosti.

  U Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ radi od decembra 2018. godine kao nastavnik arapskog jezika. U svom radu nastoji učenicima ukazati na istinske vrijednosti, pravilnim odgojem usmjeriti njihovu izgradnju u zdrave i jake ličnosti, naučiti ih da je uspjeh rezultat prvenstveno tog pravilnog odgoja, zatim rada, truda i kreativnog promišljanja, pri tome uvijek naglašavajući da odgoj i obrazovanje idu zajedno i da obrazovanje vrijedi samo uz pravilan odgoj.   


  O predmetu arapski jezik

  Već u trećem i četvrtom razredu,  učenici OŠ „Mehmed Handžić“ uče ovaj jezik kroz sekciju. U te dvije godine nastoji se učenicima približiti ovaj jezik, ukazati na njegove prednosti, te u samom obrazovnom smislu naučiti ih osnovama arapskog jezika, to jeste da pišu i čitaju.


  U petom i šestom razredu učenici se susreću sa malo ozbiljnijim konstrukcijama kakve su: rečenica, genitivna i atributivna veza, glagoli i slično. Također, uz takve i slične fraze i rečenice, obično one kojima se svaki čovjek izražava i  susreće u različitim situacijama iz svoje svakodnevnice, nastoji se učenicima kroz neke informacije približiti i arapska kulturu i civilizaciju, upoznati ih sa tradicijom i načinom života u zemljama u kojima se govori taj jezik. Dobar prevodilac mora poznavati kulturu jezika kojim se služi i sa kojeg prevodi, tako da se učenici i na taj način, kroz one osnovne informacije, pripremaju za dalja usavršavanja kroz srednju školu i, eventualno, fakultet. 

  U sedmom razredu, neophodno je ponoviti, između ostalog,  osnovne fraze, glagole, lične i pokazne zamjenice, dual i plural imena, brojeve, pridjeve, te uvesti učenike u složenije tekstove koji se obrađuju u osmom i devetom razredu. Kroz konverzaciju ih se nastoji osloboditi treme i razviti kod njih samostalnost u govoru, te prigodnim tekstovima razviti ljubav i spremnost za učenje. Različitim jezičkim igrama postiže se da učenje arapskog jezika bude i zabavno,  te da, uz sve navedeno, učenici budu osposobljeni za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba