• Berina Đozo - učiteljica V

  • Berina Đozo rođena je 25. juna 1990. godine u Sarajevu. Studij razredne nastave završila je na Pedagoškom fakultetu u rodnom gradu. Magistarski rad pod nazivom “Poteškoće učitelja u ocjenjivanju učeničkih pismenih radova i usmenih odgovora” odbranila je 2014. godine. Prvo radno iskustvo, u vidu pripravničkog staža, ostvarila je u Osnovnoj školi “Pofalići”, nakon čega je radila u još nekoliko osnovnih škola u Sarajevu.

     Bavi se pisanjem priča za djecu, a neke od njih su i nagrađene. Stručni rad s kojim je uzela učešće u okviru "Susreta Aida Korjenić", osvojio je prvo mjesto, te je isti uvršten u Zbornik radova.

    U radu sa učenicima vodi se Senekinom izrekom: “Kad poučavamo druge, učimo i sami.”

     

  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba