• Fatima Ćoralić - učiteljica IV-2

 • Rođena u Bihaću 1988. godine. Nakon završene osnovne škole, završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer Farmaceutski tehničar, kroz koju je zavoljela hemiju i školovanje nastavila u tom smjeru.
  Diplomirala je i magistrirala na Prirodno–matematičkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za hemiju.
  U nastavi je zaposlena šest godina, od toga petu godinu radi u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“. 

  Obzirom na to da je 2018.godine završila i master studij razredne nastave, zaposlena je na poslovima nastavnice hemije i učiteljice ovogodišnjg prvog razreda,
   
  Njena filozofija je da je nastava poput pozorišta - koliko je maštovita i zanimljiva vaša predstava, toliko pažnje privučete. Koliko pažnje privučete, toliko publika koja vas sluša upamti i razumije.
  Biti dobar nastavnik ne znači samo prenijeti znanje i vještine. Biti dobar nastavnik znači imati strpljenja i razumijevanja,  biti oslonac, prijatelj svojim učenicima. 

  Predmeti koje učenici izučavaju u prvom razredu:


  Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
  U prvom polugodištu prvog razreda s učenicima se radi na razvoju govora. Učenici tokom prvog polugodišta ovladaju glasovnom analizom riječi i pripreme se za pisanje štampanih slova. U drugom polugodištu učenici usvajaju štampana slova latinice (velika i mala), čitaju i  radi se na razumijevanju pročitanog u skladu sa individualnim razvojem učenika.
   
  Matematika
  Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su uspoređivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu), mjerenje veličina, mjerne jedinice, prirodni brojevi do 10, relacije među njima, te operacije sabiranja i oduzimanja.        
   
  Moja okolina
  Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru - istraživačkog, logičkog i praktičnog karaktera, kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Podstiče se i razvija stvaralačka mašta i stvaralačko mišljenje. Učenici se upoznaju sa školom, godišnjim dobima, biljkama i životinjama, upoznaju se sa vrstama saobraćajnih sredstava, te osposobljavaju za sigurnost u saobraćaju. Učenici uče o kulturi komunikacije s odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju, razvijaju i njeguju kulturne, higijenske i radne navike.
   
  Muzička/glezbena kultura
  Cilj nastave predmeta Muzička/Glazbena kultura je buđenje interesa, ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici, otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti, te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti.
  Kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca  se osamostaljuju i socijaliziraju. Podstiče se, razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici. Upoznavanjem karakterističnih narodnih pjesama razvija se  ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini. Kod djece se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.
   
  Likovna kultura
  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava. 
   
  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. Tom je principu sve podređeno. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju, stiče navike i vještine, ali i uči kako da ih primijeni u životu. Dijete uči kako da postane fizički spremno, lično predano u dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Zadatak nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jeste promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija, svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, vještina i navika.
   
  Informatika:
  Predmet Informatika treba omogućiti učenicima sticanje osnovne informatičke pismenosti, kao i omogućiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT).
  Osnovna informatička pismenost je  dio opće pismenosti pojedinca u današnjem vremenu.
  Nastavni sadržaji iz područja ICT-a učenicima trebaju  omogućiti:
  - sticanje umijeća (vještina),
  - temeljna znanja,
  - razvijanje kreativnosti i originalnosti,
  - razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja za primjenu ICT-a (rješavanje problema).

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba