• Selma Tuhčić - matematika • Osnovno, srednjoškolsko obrazovanje je stekla u školama Treća osnovna škola, Osnovna muzička škola Ilidža gdje je svirala violinu i Četvrta gimnazija gdje je bila prirodni smjer. Upisuje se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu odsjek matematika smjer nastavnički matematika, te nastavlja master studij na istom fakultetu na smjeru nastavnički matematika na kojem je odbranila magistarski rad na temu "Umjetnost i matematika".

  Svoju profesionalnu karijeru počinje u JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić", zatim u Drugoj osnovnoj školi u kojoj je počela pripravnički staž, zatim u Trećoj gimnaziji gdje je predavala predmete matematike i matematske osnove računarskih nauka. 

  Tečno priča njemački i engleski jezik, bila dio ansambla "Sultan Mehmed Fatih" kako u horu tako i u orkestru, te je završila hatmu kod efendije Envera Prolaza. Oblast njenog profesionalnog interesovanja je rad s djecom za koje je spremna odvojiti vrijeme i prenijeti im znanje na najbolji i najprihvatljiviji način. 

   


  VI RAZRED

  Učenici u VI razredu rade na sljedećim oblastima:

  - skupovi, relacije i preslikavanja

  - kružnica, krug, ugao

  - djeljivost brojeva

  - razlomci

  - razlomci u decimalnom obliku 


  VII RAZRED

  Učenici VII razreda rade na sljedećim oblastima:

  - vektori i izometrijska preslikavanja

  - cijeli brojevi

  - racionalni brojevi

  - ugao i trougao

  - četverougao, obim i površina trougla i četverougla 


  VIII RAZRED

  Učenici VIII razreda rade na sljedećim oblastima:

  - realni brojevi

  - pitagorina teorema i njena primjena

  - proporcionalnost duži; Talesova teorema.

  - proporcionalne veličine; funkcija direktne i obrnute proporcionalnosti.

  - prikazivanje i analiza podataka.

  - cijeli racionalni izrazi

  - mnogougao (poligon)

  - kružnica i krug 


  IX RAZRED

  Učenici IX razreda rade na sljedećim oblastima:

  - razlomljeni racionalni izrazi

  - tačka, prava, ravan

  - grafici funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti; linearna funkcija.

  - linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom.

  - sistemi linearnih jednačina sa dvije nepoznate.

  - geometrijska tijela.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba