• Berina Alihodžić - historija

 • Berina Alihodžić, diplomirani historičar umjetnosti i profesor historije. U O Š „Mehmed Handžić“ zaposlena od školske 2009. godine na mjestu nastavnika historije, građanskog obrazovanja i društva/kulture/religije. U nastavi historije najvažnije se voditi izrekom "Historia magistra vitae est".

  Historija VI razred
  Nastava historije u VI razredu je planirana kroz 35 nastavnih sati i obuhvata prethistorijsku epohu i stari vijek, kao i prostor današnje Bosne i Hercegovine u prethistoriji i antičkom dobu.

  Historija VII razred
  Nastava historije u VII razredu je planirana kroz 70 nastavnih sati i obuhvata izučavanje opće historije Srednjeg vijeka i nacionalne historije Bosne i Hercegovine u Srednjem vijeku i periodu Osmanske vlasti do konca XVIII stoljeća.

  Historija VIII razred
  Nastava historije u VIII razredu je planirana kroz 35 nastavnih sati i obuhvata izučavanje opće historije Novog vijeka i regionalne i nacionalne historije u XIX stoljeću.

  Historija IX razred
  Nastava historije u IX razredu planirana je kroz 68 nastavnih sati i obuhvata izučavanje opće, regionalne i nacionalne historije u savremenom dobu.

  Građansko obrazovanje
  Nastava građanskog obrazovanja realizira se u VII razredu kroz 34 nastavna sata i obuhvata nastavne oblasti: autoritet, odgovornost, vlast, pravda i privatnost. U okviru građanskog obrazovanja planiran je i praktični rad na Projektu građanin-Ja građanin.

  Društvo/Kultura/Religija
  Nastava društva/kulture/religije realizira se u svim razredima osnovne škole jednom sedmično kao alternativni predmet izučavanju vjeronauke u osnovnim školama.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba