• Đana Krajina - geografija


 • Krajina Đana - Geografija Krajina Đana, rođena 1976. godine u Sarajevu, općina Centar. Osnovnu školu završila u Hadžićima, a srednju Ekonomsku školu „Hasan Brkić“ u Sarajevu. Studij Geografije na Prirodno – matematičkom fakultetu u Sarajevu završava 2003. i stiče zvanje nastavnik geografije. Po završetku studija u zavisnosti od konkursne procedure radi u više sarajevskih škola: OŠ „Mirsad Prnjavorac“ , OŠ „Skender Kulenovic“, OŠ „Osman Nuri Hadžić“, OŠ Mula Mustafa Bašeskija“, OŠ „ Četvrta osnovna škola“ , OŠ „ Zaim Kolar“, trenutno zaposlena u OŠ „ Mehmed Hadžic“. Osim na poslovima nastavnika geografije preko kantonalnog programa 800+ radila kao asistent u nastavi uglavnom sa učenicima koji rade po IPP programu. 

  Misao vodilja: „Edukacija je najjače oružje koje možete upotrijebiti da mijenjate svijet“ (Nelson Mandela) 


  O PREDMETU GEOGRAFIJA 


  VI razred 

  U toku šestog razreda učenici se upoznaju sa kosmosom i kosmičkim tijelima. Upoznavanje sa planetom Zemljom njenom unutašnjosti, pojavama i procesima koji se odvijaju unutar i na površini planete Zemlje. Učenici kontinuirano usvajaju znanja o sferama koje su neophodne za opstanak života na Zemlji (atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera). 

  Kroz svakodnevno usvajanje znanja o planeti Zemlji, učenicima se skreće pažnja i na njihovu životnu sredinu, a tako i na njeno očuvanje. 


  VII razred 

  U toku sedmog razreda učenici istražuju kontinent Evropa. Bosna i Hercegovina kao sastavni dio Evrope je polaznica za uočavanje sličnosi i različitosti pojedinih država. 

  Sedmi razred pruža učenicima priliku da upozanju sve evropske države njihove prirodnogeografske i društvenogeografske odlike. Poseban akcent u toku nastavnog procesa stavlja se na društveno uređenje kao i na odnos prema životnoj sredini svake države ponaosob. 


  VIII razred 

  Osmi razred proučava vanevropske kontinente (Azija, Afrika, Amerika, Australija i Polarne obalsti). Proširivanje znanja na oblasti koje nisu u našem okruženju kod učenika izaziva znatiželju jer se susreću sa većim različitostima (prirodnim, vjerskim, kulturološkim ...) 


  IX razred 

  U devetom razredu istražujemo domovinu 

  - Historija Bosne i Hercegovine
  - Priprodnogeografske odlike BiH
  - Društvenogeografske odlike BiH 

  Upoznavanjem Bosne i Hercegovine kroz cijeli deveti razred razvijamo osjećaj domoljublja, odgovornosti i povjerenja koje nam pruža domovina. 

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba