• Senad Saračević - TIZO


 • Rođen u Sarajevu 1985. godine, gdje je završio snovnu i srednju školu, te Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Na završnoj godini studija počinje se uključivati u rad sa djecom, koji u kontinuitetu traje i danas. Magistrira 2016/17.godine i stiče zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja.

  Prvo radno iskustvo kao profesor sporta i tjelesnog odgoja stekao je u Osnovnoj školi ''Sokolje'', a  početkom nove školske godine, 2017/2018,  postaje član nastavnog kadra Osnovne škole ''Mehmed Handžić''.


  Kroz brojne sportske i nastavne aktivnosti u radu sa djecom shvata da je to veoma zahtjevan poziv, gdje su dječiji osmijeh, zadovoljstvo i uspjeh najbolja nagrada. U svom radu vodi se krilaticom: „Nemoj se bojati neuspjeha, to je put do uspjeha“ - Lebron James


  VI – razred

  Kroz edukaciju iz oblasti atletike, košarke, gimnastike, rukometa, fudbala, odbojke, stolnog tenisa, učenici će usvojiti osnovna kretanja, elemente i tehnike koje se koriste u tim sportskim granama, te će im biti približena pravila i načini lijepog izvođenja tih elemenata. Cilj jeste omogućiti učenicima stvaranje novih motoričkih znanja, te da svojim vještinama i radnim navikama utiču na smisao za tačno i lijepo izvođenje istih.

   

  VII – razred

  Učenici će kroz uvježbavanje već naučenih motoričkih znanja iz oblasti sportskih grana fudbala, atletike, košarke, odbojke, gimnastike, rukometa, stolnog tenisa raditi na povećanju motoričkih dostignuća i motoričkih znanja. Cilj jeste intenziviranje već postojećih motoričkih znanja, te poboljšanje  istih, kao i stvaranje navika za prilagođavanje novim motoričkim kretnjama.

   

  VIII – razred

  Učenicima će biti omogućeno da usavršavanjem oblasti atletike, košarke, gimnastike, fudbala, rukometa, odbojke, stolnog tenisa, poboljšaju motorička znanja, te način pravilnog izvođenja elemenata dovedu do optimalnog nivoa, kako bi kroz igru iz pojedinih oblasti mogli pravilnim načinom koristiti već usvojena praktično-individualna znanja. Cilj jeste pružiti učenicima mogućnost sticanja novih znanja, vještina i navika potrebnih za postizanje određene razine motoričkih dostignuća.

   

  IX – razred

  Učenicima će biti omogućeno da kroz igru usavršavaju određene tehnike izvođenja elemenata iz oblasti; košarke, fudbala, odbojke, rukometa, stolnog tenisa, intenziviranje zadataka iz oblasti atletike, te koreografija gimnastičkih elemenata. Cilj jeste da učenici kroz zalaganja te individualnim pristupom rade na povećanju motoričkih znanja koja su na manjim usvojenim razinama, te da - intenzivirajući ranije stečena znanja, i povećanim radom određenih segmenata motoričkih zadataka – dođu do tog cilja.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba