• Džemšid Hodžić - muzička kultura • Rođen 1986. godine u Sjenici. Srednju  muzičku školu završio je u Sarajevu, a diplomirao 2012. godine na Nastavničkom fakultetu, Odsjek muzičke umjetnosti na  Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje stiče zvanje Profesor teoretskih muzičkih predmeta. Timu Osnovne skole "Mehmed Handžić" se pridružuje u septembru 2017. godine. 

  Sretno je oženjen suprugom Ernom i ima jedno dijete.  Svojim učenicima prenosi poruku: Ne čini drugima ono sto ne želiš da drugi čine tebi.

   

  Muzička kultura je jedan jako kreativan predmet koji je koncipiran na teoretskoj i praktičnoj nastavi. Cilj ovog predmeta je da se stvori i educira muzički pismena publika koja će poznavati zakonitosti muzike kroz teoretska znanja, gajiti najljepše muzičke vrijednosti i upoznati vrijednu muzičku literaturu kroz  pisane, audio i video zapise iz svih muzičkih razdoblja, sa posebnim akcentom na tradicionalnoj muzici naroda Bosne i Hercegovine.

   

  IX RAZRED - U devetom razredu fokus će biti na slušanju muzike iz perioda baroka, renesanse, klasike i romantizma, dok je jedan dio gradiva posvećen  slušanju tradicionalne narodne muzike.

   

  VIII RAZRED - U osmom razredu učenici će biti fokusirani u najvećem dijelu nastavnog plana i programa na slušanje muzke iz perioda baroka i klasike, kao i na tracionalnu muziku naroda Bosne i Hercegovine.

   

  VII RAZRED - Učenici će se upoznati sa instrumentalnim djelima klasične muzike kao i njihovim kompozitorima.Također će se upoznati tradicionalnim plesovima i pjesmama naroda Bosne  i Hercegovine.

   

  VI RAZRED - Učenici će  kroz razne brojalice ponoviti i osvježiti znanja o notnim vrijednostima. Također će se upoznati sa određenim kompozicijama iz perioda klasike, kao i sa njihovim kompozitorima, a poseban akcenat će imati umjetnička muzika i kompozitori iz Bosne i Hercegovine.

   

  V RAZRED - Putem brojalica, dječijih pjesmica, kanona  učenici će razvijati ljubav prema skupnom muziciranju i dobit će nova saznanja iz teorije muzike. 


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba