• Selma Hadžić - učiteljica II-1

 •  

  Učiteljica je V razreda. Svoja znanja stečena kako u toku fakultetskog obrazovanja na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, tako i na raznim dodatnim edukacijama, svakodnevno prenosi učenicima. Kroz razne inovativne metode, pokuse, praktične radove,  nastoji učenicima olakšati usvajanje novih znanja.

  Uporedo sa prenošenjem znanja učenicima, cilj joj  je buđenje volje za rad u njima, razvijanje natjecateljskog duha,  prijateljske nastrojenosti, poštovanja i samopoštovanja, vjere da smo svi mi isti, a svi posebni.

  Predmeti i oblasti koje predaje učenicima V razreda su:


  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:

  Čitanje

  Pisanje

  Interpretacija književnih tekstova

  Gramatika, pravogovor, pravopis

  Kultura izražavanja

  Medijska kultura

  Matematika:

  Brojevi prvog miliona

  Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu

  Množenje i dijeljenje brojeva u prvom milionu

  Geometrija

  Brojni izrazi

        Priroda:

  Životne zajednice

  Biljke

  Životinje

  Ekologoja

  Svojstva tvari      

       Društvo:

  Moja domovina

  Kulturno-historijske znamenitosti

  Geografska obilježja Bosne i Hercegovine

  Saobraćaj

  Likovna kultura:

  Likovni izražaj kroz godišnja doba

  Raspored linija, boja i oblika

  Ponavljanje i usvajanje tehnika crtanja

  (tačka i linija, ploha, boja, masa i prostor, površina) 

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  Atletika

  Gimnastika

  Igre loptom

  Dijagnostika

  Ritmika i ples

  Živjeti zdravo

  Vanškolske aktivnosti

  Vannastavne aktivnosti

  Društvo, kultura, religija:

  Kultura religija

  Moj grad

  Organizacija i planiranje rada i odmora

  Škola

  Emocije

  Ko sam ja


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba