• Džana Vražalica - biologija


 • Rođena 23.8.1981. godine u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole završila je Srednju zubotehničku školu smijer Zubni tehničar, a nakon toga diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje Profesor biologije.

  Udata je, majka trojice dječaka.

  U Osnovnoj školi „ Mehmed Handžić“ obavlja posao nastavnika biologije.

   

  O predmetu:

  Biologiju učenici izučavaju u 6, 7, 8. i 9.  Razredu, gdje obrađuju oblasti botanike, zoologije, ekologije i antropologije, što je dovoljno da steknu osnovna znanja o bogatom i raznolikom biljnom i  životinjskom svijetu.

   

  U VI razredu obrađuje se botanika koja se bavi proučavanjem biljaka,  i to: 


  1. citologija i histologija biljaka ( biljne ćelije i tkiva)

  2. građa i funkcija biljaka

  - biljni organi: vegetativni (korijen, stablo i list) i reproduktivn (cvijet, sjeme i plod), njihova građa i funkcija

  - fotosinteza, transpiracija i disanje

  - oprašivanje biljaka i oplodnja

  3. biosistematika biljaka

  -  virusi, bakterije, modrozelene alge, gljive, mahovine, papratnjače, skrivenosjemenjače, golosjemenjače

  - ljekovite biljke BiH

   

  U VII razredu obrađuje se zoologija, koja se bavi proučavanjem životinja:

  1. citologija, histologija, organografija, sistematika i fiziologija životinja

  2. biosistematika životinja:  protozoe – praživotinje, metazoe- spužve, dupljari, gliste, mekušci, zglavkari, bodljokošci, 

  3. hordati

  4. kičmenjaci

  5. kolouste

  6. ribe

  7. vodozemci

  8. ptice

  9. sisari

  10. evolucija životinja

   

  U VIII razredu obrađuje se oblast ekologija

  1. opća ekologija (ekološki faktori, biotop, biocenoza, vodeni , kopneni ekosistemi)

  2. ekologija kopnenih ekosistema: ekosistem lišćarsko listopadne šume, ekosistem četinarske šume, travnati ekosistemi (livade), ekosistem krša 

  3. zaštita kopnene životne sredine

  4. ekologija vodenih ekosistema (tekućica, bara, more, okean)

  5. zašita vodene životne sredine

   

  U IX razredu obrađuje se antropologija, koja se bavi proučavanjem čovjeka, i to od ćelije preko tkiva, organa, organskih sistema do organizma:

  1. citologija i histologija

  2. genetika (nukleinske kiseline, DNK, RNK, geni, hromosomi, Mendelovi zakoni, Mutacije i modifikacije)

  3. sastav čovječijeg tijela (skleletni sistem,mišićni sistem, probavni, respiratorni, cirkulatorni, ekskretorni, kožni sistem organa, nervni sistem, sistem čulnih organa, endokrini sistem, reproduktivni sistem

  4. ontogenetski razvoj čovjeka

   

  5. spolne bolesti


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba