• Minela Asani Omerović - likovna kultura

 •  

  Rođena 11.08.1982.godine u Splitu.Majka dvoje djece. Srednju školu primjenjenih umjetnosti završava u Sarajevu.U ranom srednjoškolskom obrazovanju dobija značajne nagrade Svjetske Europske banke kao mladi talenat.

  Diplomira na Akademiji Likovnih umjetnosti - Nastavnički odsjek gdje dobija zvanje profesora likovnog obrazovanja I vaspitanja.

  Radi na brojnim projektima od edukativne,umjetničke i kulturne važnosti.Angažman UNDP-a kao profesor , predavač na projektu “Dijalog za budućnost”, rad na edukaciji neafirmisanih žena iz (multietničkih zajednica). Angažman stručnog saradnika za izradu prvog Zbornika “Nadahnute (sve)mirom”. Angažmani asistenta  pri likovnoj dekoraciji islamskih sakralnih objekata.Rad na projektima sa najosjetljivijom kategorijom društva, djecom sa poteškoćama u razvoju kao art terapeut.

  Životni moto; Nikad ne budi lijen, nikad ne odgađaj,nikad ne odustaj.

   

   


   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba