• Semra Turbo - učiteljica III-1


 • Semra Turbo

  ‘’Nemoj ići tamo gdje će te put voditi, idi tamo gdje nema puta i ostavi stazu iza sebe’’

                                                                                                                                                   R.W.Emerson

   

  Zovem se Turbo Semra. Rođena sam  18.10.1991.godine u Visokom gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu magistriram na  temu: ‘’Primjena kreativnih tehnika u nastavi kulture izražavanja učenika razredne nastave.’’ Tokom  cjelokupnog studiranja ostvarujem angažman u nevladinim organizacijama (SOS Dječiji centar Herman Gmainer, Narko- Ne, Udruženje prijatelja Valdorfske pedagogije, Schuler Helfen Leben, Networks) kroz različite oblike volontiranja i radom sa djecom svih uzrasta. Polažem stručni ispit nakon pripravničkog rada u svim oblicima kombinovanih odjeljenja u OŠ ‘’Stari Ilijaš’’. Vrijedno radno iskustvo stičem kroz ulogu asistenta u nastavi primjenjujući prilagođene tehnike rada sa učenicima sa posebnim potrebama (cerebalna paraliza, autizam, disleksija, disgrafija, diskalkulija).

  Zahvaljujući izboru pomoćnice ministra za obrazovanje, nauku i kulturu u Kantona Sarajevo, odlazim u Novu Kasabu na poziciju nastavnika razredne nastave u kombinovanom odjeljenju drugog i četvrtog razreda. Edukativni centar ''Nova Kasaba'' je velika škola života gdje je  moguće da su radne kolege najbliži ukućani u odnosu koji ima mnogo tolerancije, profesionalizma, poštovanja i prijateljstva. Škola patriotizma u kojoj učenici svojim postojanjem žive ljubav prema domovini i maternjem jeziku.

  Uz veliku podršku i pomoć uprave i kolektiva JU OŠ ''Malta'' Sarajevo stičem vrijedne kompetencije i dodatne  smjernice u odgojno - obrazovnom procesu.

  Bez obzira na fakultetsko obrazovanje  pronalazim druge puteve usvajanja znanja, usavršavanja  i kompentencija. Učestvujem na brojnim seminarima, obukama, pilot programima, konferencijama i projektima vezanim za procese obrazovanja. Posebno ističem učešće na seminaru pod nazivom ‘’Škola za 21 vijek’’u kojem su predstavljeni ciljevi savremenog obrazovanja koje teži razvoju  kreativnosti, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba