• Ajla Doljančić - engleski jezik

 •  

   


  Rođena u Visokom 24.7.1992. godine, a stanuje u Sarajevu. Završila je Gimnaziju „Obala“ i Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost. 2016. godine je magistrirala i stekla zvanje Magistar engleskog jezika i književnosti - nastavnički smjer. U OŠ „Mehmed Handžić“ radi od septembra 2017.godine. 


  Zainteresovana je za rad sa djecom svih uzrasta. Teži da inspiriše i motiviše učenike kroz razne metode učenja i podučavanja pomoću kojih učenici usvajaju gradivo i imaju uvid u to kako se oni odražavaju na nastavu. Smatra poznatim da "obrazovanjem uljepšavamo svoje ja. Bez srama učimo i pitajmo! Ispitivanje i istraživanje korijeni su znanja, a mišljenje i razmišljanje put su do njega."

   

  Prvi razred

  Cilj nastave engleskog jezika u prvom razredu je odgoj i obrazovanje učenika na temelju govorne komunikacije i učenja posredstvom mimike, pokreta, likovnog izraza, igre, pjesme i dramatizacije, fokusirajući se na ključnu gramatičku strukturu – Present Simple Tense. Učenici uče da se pozdrave, da imenuju boje, brojeve, dijelove tijela, školski pribor, članove porodice, životinje, igračke, kao i hranu i piće.


  Drugi razred

  Cilj nastave engleskog jezika u drugom razredu je odgoj i obrazovanje učenika na temelju slušanja, čitanja, govora, pisanja i jezičkog posredovanja fokusirajući se na učenje posredstvom mimike, igre i pjesme. Vokabular postaje kompleksniji. Učenici usavršavaju svoja znanja u polju pozdravljanja, imenovanja boja, brojeva, dijelova lica, školskog pribora, prostorija u kući, životinja, odjeće, igračaka kao i hrane i pića.


  Treći razred

  Cilj nastave engleskog jezika u trećem razredu je odgoj i obrazovanje koji se temelji na frontalnom, individualnom i grupnom radu i to kroz role playing, drama playing, pamtonimu, pogađanje, igre riječima kao i igre pogađanja. Učenici se izlažu kompleksnijim strukturama kroz igru, pjesme i priče. To uključuje pogavlja u kojima usavršavamo znanja o pozdravljanju, oslovljavanju, imenovanju uže i šire porodice, imenovanju i podsticanju brige o dijelovima tijela i vlastitom zdravlju.


  Četvrti razred

  Cilj nastave engleskog jezika u četvrtom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju razvijanja želje i ljubavi prema učenju engleskog jezika tako što se učenicima otvara prostor da izraze slobodu i samostalnost u govoru. Učenici opisuju predmete, osobe i životinje, izražavaju dopadanje i nedopadanje. Drugim riječima, učenici uče i usvajaju jezik kroz igru, zagonetke, pjesme i priče.


  Peti razred

  Cilj nastave engleskog jezika u petom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju razvijanja pozitivnog stava prema učenju stranog jezika. Učenici postupno čitaju i pišu kompleksnije strukture. Učenici prihvataju logički pristup u upotrebi naučenog. Oni usvajaju i usavršavaju znanja i to kroz opis ljudi, predmeta i životinja; usvajaju vokabular i strukture koje koriste kako bi se izvinili nekome, prihvatili ponudu ili molbu, ili predstavili domovinu i grad.


  Šesti razred

  Cilj nastave engleskog jezika u šestom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju čitanja kratkih tekstova, pjesama i priča. Učenici učestvuju u razgovoru sa drugim učenicima i sa nastavnicom. Također, učenici pišu kratke tekstove poštujući gramatička i pravopisna pravila. Usavršavaju svoja znanja iz tema: porodica, priroda, škola, slobodno vrijeme, zabava i proslave, vremenske prilike, običaji i tradicija naroda. Učenici obrađuju pravilnu i nepravilnu množinu, brojive i nebrojive pridjeve, rod, broj padež, prisvojni genitiv, zamjenice, članove i glagolska vremena (Present Simple, Present Continuous, Future Simple).


  Sedmi razred

  Cilj nastave engleskog jezika u sedmom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju razumijevanja jasno artikulisanih iskaza ukoliko im se neko direktno obraća. Učenici čitaju poznate i manje poznate riječi koje se bave svakodnevnim obavezama i rutinama. Učenici opisuju sebe, porodicu i druge osobe. Učenici aktivno učestvuju u neformalnom govoru. Oni razmjenjuju pisma, razglednice i poruke sa drugovima iz klupe. Obrađuju teme: porodica, hobi i interesi, vremenske nepogode, škola, zdravlje, moda, zemlje, životinje gdje se fokus stavlja na pravilnu i nepravilnu množinu, zamjenice, pridjeve, glavne i redne brojeve do 1000 i glagolska vremena (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, modalni glagoli).


  Osmi razred

  Cilj nastave engleskog jezika u osmom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju razumijevanja jednostavnog formalnog i neformalnog razgovora. Učenici razumiju glavne ideje i neke detalje u tekstu. Učenici porede i prave kontraste u kompleksnijim tekstovima. Oni vladaju osnovnim vokabularom i fondom naučenih fraza kao i gramatičkim kontrukcijama. Teme koje obrađuju uključuju: porodicu, prijateljstvo, školu, zdravlje, umjetnost, nauku i tehnologiju, okoliš, praznike, kulturu fokusirajući se na zamjenice (lične, pokazne, upitne, prisvojne, neodređene, povratne, odnosne), glavne brojeve preko 1000, kao i glagole (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Passive Voice, question tags, modal verbs). Učenici su izloženi kompleksnijim strukturama i to If rečenice (zero, prvi), vremenske rečenice, slaganje, direktni i indirektni govor.


  Deveti razred

  Cilj nastave engleskog jezika u devetom razredu je odgoj i obrazovanje na temelju razumijevanja glavnih misli, ključnih ideja i nekih detalja u kompleksnijim tekstovima iz sadašnjice. Učenici govore relativno tečno, izgovaraju razumljivo i vladaju svakodnevnim vokabularom i ključnim idiomima. Obrađuju teme: porodica, ličnost, tijelo i odjeća, festivali, sport, prošlost, novac, obrazovni sistem i legende iz naše zemlje. Učenici nadopunjuju znanja fokusirajući se na glagolska vremena Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, future tenses, kao i Passive Voice. 


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba