• Almina Selimović III-2

 •  

  Rođena 05.08.1990. godine u Prozoru. Nakon završene osnovne škole završila i Mješovitu srednju školu – Gimnazija, 2009. godine u Hadžićima. 2015. godine završava studij razredne nastave na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. 

  Na istoimenom fakultetu odbranila magistarski rad na temu „Individualizacija u radu s djecom s poteškoćama u razvoju na satu tjelesne i zdravstvene kulture“, time stiče zvanje Magistra razredne nastave, 2017. godine.

  Nakon obavljenog pripravničkog staža od godinu dana, položila stručni ispit 30.03.2017. godine.  Prvo radno iskustvo stiče u Osnovnoj školi „6. mart“ u Hadžićima, nakon čega je radila i u drugim osnovnim školama.

  Svoj angažman u Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" započinje kao učiteljica II razreda u školskoj 2020/21. godini.

  Moto njenog rada: „Dobar čovjek = dobar učitelj.“

  Predmeti koji se izučavaju u II razredu:

  Bosanski, hrvatski, srpsi jezik i književnost obuhvata sljedeća nastavna područja: Početno čitanje i pisanje, Jezik, Pravogovor i pravopis, Interpretacija književnog teksta, Kultura izražavanja i Medijska kultura.

  Matematika: Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Skup brojeva do 100, Geometrija, Mjerenje i mjere.

  Moja okolina: Sredina u kojoj živim, Škola, Put od kuće do škole, Rad i zanimanja ljudi, Moje mjesto i okolina, Moja porodica, Praznici, Priroda, Biljke i životinje.

  Muzička/glazbena kultura: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.

  Likovna kultura: Tačka i linija, Boja, Polha, Masa i prostor, Površina.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.


   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba