• Arnes Tufek - informatika

 •  

  Rođen u Mostaru 1985. godine. Oženjen i porodičan čovjek. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, kao i studij, te stekao zvanje Bsc Ing Komunikacijskih tehnologija.

  U toku ranijeg zaposlenja radio je na brojnim velikim projektima, puštajući u rad audio, video i konferencijske sisteme, integrirajući radijsku i televizijsku opremu u brojnim radijskim i televizijskim kućama.

  Od septembra 2017. godine zaposlen je kao nastavnik informatike u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“, gdje želi učenicima pokazati da je informatika ne samo predmet, već jedna cijela naučna oblast koja objedinjuje brojne grane i time ih potaknuti da budu kreativni, da logički razmišljaju i da sami dođu do zaključka; da danas, u vremenu u kojem živimo, koristiti računar sa pratećim elementima nije ništa drugo nego imati moćan alat u svojim rukama za rad sutra.

  Učenicima u šestom razredu predočava predmet informatika na jedan posve drugačiji način, sa puno laboratorijskih vježbi, potiče ih na praktičan rad, razvija u njima kreativnost i takmičarski duh (u uvodnom dijelu informatike u osnovnoškolskom obrazovanju, kroz oblasti elementarnih vanjskih dijelova računara, načina komunikacije između inkorporiranih komponenti, osnovnih pojedinosti računarskih mreža, interneta, rada sa tabelama i td).

  U sedmom razredu učenike očekuje nastavak edukacije, gdje će veći broj časova obrađivati softverska rješenja za obradu teksta, koja će im u daljnjem školovanju biti od iznimnog značaja. Pored toga, svoja znanja će proširiti u području svjetske globalne mreže – računara, gdje će pažnja biti posebno usmjerena na sigurnost tokom boravka u virtuelnom okruženju i nakon toga će učenici ući u područje grafičke obrade kroz praktičan rad.

  Učenici u osmom razredu će se detaljnije upoznati sa analizom brojnih sistema koje su osnova računarstva, zatim će proširiti svoje znanje u softverskim rješenjima za tabelarnu obradu podataka. Pored navedenog, učenici će naučiti i osnove digitalne obrade zvuka i slike i zakoračiti u programiranje kao jednu zasebnu cjelinu informatike kao naučne oblasti.

  U devetom razredu učenici će se u prvoj polovini školske godine upoznati sa alatima za programiranje, odnosno pisanje programa, gdje će izraditi svoje prve programe i razviti svoje programerske vještine. Nakon toga, svoje znanje će proširiti i u oblasti dizajniranja internet stranica, gdje će kroz praktičan rad uspjeti izraditi svoju prvu internet stranicu. U drugoj polovini školske godine, pred učenicima će biti veliki izazov. Učenici će biti podijeljeni u dvije skupine i pristupit će realizaciji projekta u kojem će imati priliku pokazati sve ono što su ranije naučili i gdje će ostalim učenicima naše škole moći predočiti svoj rad i time pokazati koliko su dobro radili u proteklom periodu..

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba