• Maida Pučić-Šarac - nastavnica informatike

 •  

  Maida Pučić Sarač je rođena u Novom Pazaru 1986. godine, supruga je i majka dvoje djece.


  Osnovnu i srednji školu završila je u Sjenici. Bila je učesnik u sportskim igrama u streljaštvu tri godine. Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu stekla je zvanje Bsc ing elektrotehnike - smjer računarstvo i informatika. Na istom fakultetu je nastavila i master studij. Pripravnički staž kao nastavnik informatike odradila je u Osnovnoj školi "Vrhbosna", nakon čega je radila u nekoliko škola u Sarajevu.


  Voli rad i druženje sa djecom jer podučavanje je plemenit poziv, a najveća satisfakcija joj je radost i zadovoljstvo djece kada spoznaju i nauče nešto novo.


  Informatika nije samo predmet, to je široka naučna oblast čiji alati čovjeku olakšavaju svakodnevni život i rad, a djeci omogućavaju da ideju i kreativnost pretoče u nešto realno i moguće.


  U šestom razredu, nastavni sadržaj je koncipiran u pet nastavnih tema i to: memorija-značaj, mogućnosti i osnovne karakteristike memorije, zatim predstavljanje podataka i tablična obrada podataka, te u okviru treće teme se učenici upoznaju sa pojmom i vrstama programskih jezika. Posljednja tema obuhvata pravila ponašanja u digitalnom svijetu.


  U sedmom razredu proširuju se znanja o komunikacionom procesu te načinima prijenosa podataka i uvodi se pojam računarske mreže gdje je poseban osvrt na Internet. Učenici se postepeno upoznaju sa pojmom računarska grafika i na kraju sa osnovnim algoritamskim strukturama.


  Osmi razred nastavlja rad u oblasti računarske grafike, te rad na obradi zvuka i video zapisa. Kroz temu programiranje, učenici proširuju znanja iz svih algoritamskih struktura, te se upoznaju sa matematičkim osnovama računarske tehnike kroz brojne sisteme i binarnu aritmetiku.


  U devetom razredu se nastavlja sa binarnom aritmetikom i programiranjem kroz naredbe za složenu algoritamsku strukturu. Kroz temu web dizajn, učenici se upoznaju sa osnovama web dizajna i HTML editorom, nakon čega na kraju svog osnovnog školovanja učenici prezentuju usvojena znanja kroz evaluaciju samostalnog projekta primjenom računarskih tehnologija.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba