• Almina Pejdah - sekretar

 • Almina Pejdah, rođena 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Visokom. Udana i majka dvije djevojčice.

   

  Po završetku Pravnog fakulteta radila kao volonter u Općinskom sudu Visoko, te na poslovima Stručnog saradnika u Agenciji za računovodstvo, finanasije i reviziju "BS". Na radnom mjestu sekretara, radila u Međunarodnoj osnovnoj školi Sarajevo.

   

  U školskoj 2018/2019. godini zasnovala radni odnos u Osnovnoj Školi "Mehmed Handžić na poziciji sekretara.

   Kontakti:

  e-mail: almina.pejdah@osmh.edu.ba

  tel.: +387 33 626 077

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba