• Vedad Imamović - direktor

 • Zovem se Vedad Imamović. Rođen sam u Brčkom, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Sa porodicom se 1997. godine selim u SAD, gdje sam 2003. godine diplomirao iz oblasti tjelesnog obrazovanja, a 2007. godine magistrirao iz oblasti menadžmenta u obrazovanju na DePaul Univerzitetu u Čikagu.

  Kao nastavnik tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja radim u osnovnoj školi “Joseph Stockton” u Čikagu od 2003., a 2010. godine u istoj školi počinjem karijeru u školskom menadžmentu. Tu ostajem do 2014. godine, kada se sa porodicom selim u Tursku. Tokom boravka u Turskoj, jednu godinu predajem engleski jezik u osnovnoj školi, a jednu godinu na univerzitetu u Konji.

  Nakon sedemnaest godina u SAD i dvogodišnjeg iskustva u Turskoj, sa porodicom dolazim u Bosnu i Hercegovinu, gdje od decembra 2016. godine radim kao direktor Osnovne škole ”Mehmed Handžić.”  

  Mogu reći da je iskustvo vođenja jedne ustanove kao što je osnovna škola “Mehmed Handžić” za mene najveći blagoslov u životu, te prilika kroz koju sam shvatio osnovnu ulogu čovjeka na zemlji, a to jeste služenje drugim ljudima.


  e-mail: direktor@osmh.edu.ba

   

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba