• Mirela Lončarić - pomoćnik direktora


 • Zovem se Mirela Lončarić. Rođena sam u Gračanici, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Školovanje sam nastavila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - Odsjek za razrednu nastavu, a zatim na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.

  Od marta 2003. godine radim u nastavi na poziciji  Nastavnika razredne nastave.

  Prva iskustva u radu sa djecom stekla sam radeći u OŠ “Hasan Kikić” u Gračanici, u OŠ „Mehmed Handžić“ radila sam od 2004. do 2018. godine.

   U OŠ „Ćamil Sijarić“ radila sam od 2018. do 2020.godine.

  Od septembra 2020. godine ponovo započinjem sa radom u OŠ „Mehmed Handžić“ na poziciji pomoćnika direktora.

  Tokom dugogodisnjeg rada u obrazovanju prošla sam različite vrste stručnih edukacija i seminara.

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba