• Muhamed Mutap - vjeronauka


 • Rođen je u Visokom 1994. godine, a nastanjen u Ilijašu. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu - teološki smjer, 2017. godine, te stekao zvanje profesor islamske teologije. Trenutno pohađa master studij pod nazivom ''Međureligijski studij i izgradnja mira'', u realizaciji tri teološka fakulteta.

   

  Karijeru je do sada gradio u imamsko-muallimskom pozivu u džematima Medžlisa islamske zajednice Sarajevo od 2013. godine, s posebnim akcentom u radu s djecom i omladinom. Bio je ''kapiten'' Mreže Mladih na općini Ilijaš, koja je dio Mreže Mladih Muftijstva Sarajevskog, gdje su realizirani brojni projekti društvenog, vjerskog i humanitarnog karaktera. Volonterski je bio aktivan u NGO "Global Analitika", učestvujući u istraživačkim radovima i grant projektima koji se tiču prevencije nasilja nad djecom na internetu i uloge religije u prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma. Učestvovao je u nekoliko treninga i seminara na slične teme, u realizaciji Islamske zajednice u BIH, Međureligijskog vijeća u BIH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Udruženja vjeroučitelja KS.

   

  Posebno interesovanje iskazuje za historiju islamske kulture i civilizacije, te u slobodno vrijeme rado čita literaturu iz te oblasti.

   

  PORUKA: Nemojte druge omalovažavati, jer tuđa mahana nije vaša vrlina!

   

   


   

  PREDMET ISLAMSKA VJERONAUKA  I RAZRED

  U I razredu Osnovne škole pružaju se početna znanja o vjeri, na način primjeren uzrastu, kako bi djeca stekla osnovne predodžbe o njenim principima i vrijednostima te vrlinama lijepog ophođenja i ispravnog suočavanja s problemima u njihovom životnom okruženju. U okviru predmeta učenici razmišljaju, istražuju i postavljaju pitanja o svemu i svačemu (svijetu, životu, prirodi i Bogu) i uče da je život vrijednost i Božiji dar. Također uče da ih povezivanje s Bogom, poštivanje Njegovih pravila vodi sretnom i sigurnom životu. Nastavni predmet Vjeronauka fundamentalno doprinosi izgrađivanju moralno-etičkih vrijednosti u životu mladih.

   

  II RAZRED

  U II razredu nastoje se konkretizirati pitanja i započeti proces odgovaranja na razvojne preokupacije ovog uzrasta. Na takav, uzrastu primjeren način, učenici će produbiti i proširiti početne predstave o islamu, i to na spoznajnoj, osjećajnoj i ponašajnoj ravni. Učenicima se otkriva mogućnost posmatranja svakodnevnog u duhu vrijednosti islama, približava im se značenje vjere te ukazuje na važnost zajedništva. Također, razvija kod učenika emotivna naklonost prema Muhammedu, a.s, ukazuje im se na prostor obraćanja Allahu, dž.š, otkriva im se dimenzija zajedništva, saosjećanja u posebnim, mubarek danima, te uokviruje djetetu značajne relacije prema čovjeku, biljkama i životnjama. 

   

  III RAZRED

  U trećem razredu osnovne škole islamska vjeronauka je orijentirana da i dalje prati, uočava i potiče razvoj djece na uzrastu kojem je namijenjena. Jedna šira dimenzija u odnosu na prethodno godište, prijateljstvo među djecom, kvalitet međusobnog komuniciranja su poseban interes Islamske vjeronauke. Novina u programskom sadržaju za ovo godište jeste prisustvo određenog broja "refleksivnih sadržaja", primjerenih uzrastu, a nuđeni kako bi intelektualno, emotivno, socijalno odjekivali u djetetovoj osobi, moralno je oblikujući i motivirajući. 

   

  IV RAZRED

  Uobičajeno je da period djetinjstva kojem se obraća vjeronauka u 4. razredu osnovne škole u literaturi biva nazvan "mirnim periodom". Iz razvojno primjerenog, zadobijenog identitetskog samopoimanja (u ravni osobnog, ali i vjerskog kao njegovog integralnog aspekta), mlada osoba će lakše, "izvjesnije" ući u period burnih pubertetskih zbivanja. Djeci se predstavljaju tematske cjeline koje govore o porodici, uvode u prostor raznolikosti svijeta s kojima će se mladi čovjek, nadamo se, spremno i uređeno sutra sresti, te obrađujemo tematsku cjelinu koja istražuje efikasne metode učenja. 

   

  V RAZRED

  Islamska vjeronauka u petom razredu predstavlja konstrukciju jedne etape primjerene uzrastu djece u tom razredu, a koja je konceptualno dio još u prvom razredu započetog procesa kreiranja okvirnog kurikuluma za osnovnu školu. Odgojna ambicija vjeronauke u ovom razredu biva utemeljena na pokazateljima razvojnih teškoća i stranputica ove (desetogodišnjaci) životne dobi; "eksperimentisanja" sa alkoholom, cigaretom, drogom. U petom razredu radi se na razvijanju temeljnih životnih vještina, koje će podržati mladog čovjeka u umijeću građenja odnosa, podnošenju i rješavanju interpersonalnih konfilata i izlaženju na kraj na konstruktivan način sa svojim osjećanjima.

   

  VI RAZRED

  Djeca ove dobi shvataju i razumijevaju činjenice, događaje, poruku preko djelovanja i konkretnog iskustva. Najbolje će razumjeti ako sama rade. Odatle proizlazi potreba aktivnih metoda, multimedijalnih i multimetodičkih pristupa u radu s djecom ove dobi. Imaju razvijen smisao za zajedničko dobro, smisao uloge u društvu, tj. smisao za razred. Svrha islamske vjeronauke šestog razreda je usvajanje vjeronaučnih znanja, islamskih i općeljudskih vrijednosti po kojima učenici postižu istinsku orijentaciju u životu općenito, a posebno u razvijanju kvalitetnih i sigurnih odnosa u svijetu u kojem žive. 

   

  VII RAZRED

  Učenici sedmog razreda sve veći interes pokazuju za one sadržaje i odgojno-komunikacijske pristupe koji su povezani s njihovim ličnim životnim pitanjima i iskustvima. Njihova pažnja sve više se okreće od vanjskog prema unutrašnjem svijetu i području intenzivnog proživljavanja i kritičkog odnosa prema cjelokupnoj stvarnosti koja ih okružuje. Oni svijet oko sebe sada posmatraju iz svojih ličnih pitanja i svog subjektivnog svijeta. Zato se u nastavi islamske vjeronauke posebna briga posvećuje sadržajima i aspektima vjerskog odgoja koji dotiču i "pogađaju" njihova pitanja, probleme i interese i pomažu im u izgradnji ličnog identiteta. U ovoj dobi su učenicima posebno važna pitanja autoriteta, poslušnosti i slobode.

   

  VIII RAZRED

  Većina učenika osmog razreda ulazi u razdoblje pravog puberteta i završnu podfazu predadolescencije. Mnogi učenici ove dobi već ulaze u razdoblje rane adolescencije, vrlo impulsivno razdoblje u kojem većina učenika proživljava sve intenzivniji tjelesni i psihosocijalni razvoj. Učenici ove dobi ne prihvataju nametnuta rješenja, nego traţe da i oni solidarno i suodgovorno učestvuju u rješavanju i donošenju odluka o sebi, o porodici i drugom. U želji za izgradnjom vlastitog identiteta i u želji da se postane odrastao ĉovjek, tj. slobodna i odgovorna osoba, događa se naglašenija želja za emocionalnim distanciranjem od »simbola majke« (posebno muške, ali i ženske djece) i približavanja »simbolu oca«, kao »simbolu« odraslog svijeta, slobode i odgovornosti. 

   

  IX RAZRED

  Program koji nudi islamska vjeronauka za deveti razred zatvara osnovno obrazovanje u odgoju i vjeri i ujedno zatvara vjeronaučni kurikulum za osnovnu školu. Mladi u ovoj dobi se osjećaju zrelijim nego što to odrasli smatraju, te je važno da im se prilazi sa puno uvažavanja i da im se osigura prostor za testiranje i svjedočenje njihove zrelosti. Većina mladih do ove dobi već je doživjela svoju spolnu zralost, pa im je kroz različite sadržaje potrebno pomoći da pozitivno i realno poimaju vlastito tijelo. Kad se radi o ličnosti, svoju ličnost oblikuju kroz interakciju sa drugima, te razvijaju samoosjećanje, samorespekt, samopouzdanje i sposobnost individualizacije. Razvijaju i svoju sposobnost u donošenju odluke i njenom provođenju gdje svoje mladalačke krize sve više rješavaju i nadilaze u interakciji sa drugima.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba