• Dobrodošli u II razred


 • II-1 razred:

  Selma Hadžić, učiteljica je II razreda. Svoja znanja stečena kako u toku fakultetskog obrazovanja na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, tako i na raznim dodatnim edukacijama, svakodnevno prenosi učenicima. Kroz razne inovativne metode, pokuse, praktične radove,  nastoji učenicima olakšati usvajanje novih znanja.

  Uporedo sa prenošenjem znanja učenicima, cilj joj  je buđenje volje za rad u njima, razvijanje natjecateljskog duha,  prijateljske nastrojenosti, poštovanja i samopoštovanja, vjere da smo svi mi isti, a svi posebni.

  Predmeti koje izučavamo u drugom razredu su:

   

  Predmeti koji se izučavaju u II razredu:

  Bosanski, hrvatski, srpsi jezik i književnost obuhvata sljedeća nastavna područja: Početno čitanje i pisanje, Jezik, Pravogovor i pravopis, Interpretacija književnog teksta, Kultura izražavanja i Medijska kultura.

  Matematika: Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Skup brojeva do 100, Geometrija, Mjerenje i mjere.

  Moja okolina: Sredina u kojoj živim, Škola, Put od kuće do škole, Rad i zanimanja ljudi, Moje mjesto i okolina, Moja porodica, Praznici, Priroda, Biljke i životinje.

  Muzička/glazbena kultura: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.

  Likovna kultura: Tačka i linija, Boja, Polha, Masa i prostor, Površina.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.

   

   II-2 razred:

  Almina Selimović, rođena 05.08.1990. godine u Prozoru. Nakon završene osnovne škole završila i Mješovitu srednju školu – Gimnazija, 2009. godine u Hadžićima. 2015. godine završava studij razredne nastave na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. 

  Na istoimenom fakultetu odbranila magistarski rad na temu „Individualizacija u radu s djecom s poteškoćama u razvoju na satu tjelesne i zdravstvene kulture“, time stiče zvanje Magistra razredne nastave, 2017. godine.

  Nakon obavljenog pripravničkog staža od godinu dana, položila stručni ispit 30.03.2017. godine.  Prvo radno iskustvo stiče u Osnovnoj školi „6. mart“ u Hadžićima, nakon čega je radila i u drugim osnovnim školama.

  Svoj angažman u Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" započinje kao učiteljica II razreda u školskoj 2020/21. godini.

   

  Moto njenog rada: „Dobar čovjek = dobar učitelj.“


   

  Predmeti koji se izučavaju u II razredu:

  Bosanski, hrvatski, srpsi jezik i književnost obuhvata sljedeća nastavna područja: Početno čitanje i pisanje, Jezik, Pravogovor i pravopis, Interpretacija književnog teksta, Kultura izražavanja i Medijska kultura.

  Matematika: Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Skup brojeva do 100, Geometrija, Mjerenje i mjere.

  Moja okolina: Sredina u kojoj živim, Škola, Put od kuće do škole, Rad i zanimanja ljudi, Moje mjesto i okolina, Moja porodica, Praznici, Priroda, Biljke i životinje.

  Muzička/glazbena kultura: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.

  Likovna kultura: Tačka i linija, Boja, Polha, Masa i prostor, Površina.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba