• Dobrodošli u II razred


 • II-1 razred: 

  Edita Marevac je rođena 18.07.195. godine u Sarajevu i učiteljica je prvog razreda. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu.  Nakon prvog ciklusa studija, 2018. godine završava i II ciklus studija, te stiče zvanje magistar razredne nastave. Iste godine polaže i stručni ispit, čime stiče pravo na samostalan odgojno – obrazovni rad. Dosadašnje iskustvo je stekla radeći u nekoliko osnovnih škola u rodnom gradu.

  Moto njenog rada je: „Obrazovanje je najmoćnije oružje koje se može iskoristiti za mijenjanje svijeta.“


  Predmeti koje učenici izučavaju u drugom razredu:

  Bosanski, hrvatski, srpsi jezik i književnost obuhvata sljedeća nastavna područja: Početno čitanje i pisanje, Jezik, Pravogovor i pravopis, Interpretacija književnog teksta, Kultura izražavanja i Medijska kultura.

  Matematika: Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Skup brojeva do 100, Geometrija, Mjerenje i mjere.

  Moja okolina: Sredina u kojoj živim, Škola, Put od kuće do škole, Rad i zanimanja ljudi, Moje mjesto i okolina, Moja porodica, Praznici, Priroda, Biljke i životinje.

  Muzička/glazbena kultura: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.

  Likovna kultura: Tačka i linija, Boja, Ploha, Masa i prostor, Površina.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.


  II-2 razred: 

  Selma imamović rođena  je 5. decembra 1990. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i V gimnaziju završava također u rodnom gradu. Magistrirala je razrednu nastavu na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.

  Tokom gimnazijskih dana bila je član nevladine organizacije, gdje počinje njen angažman u radu sa mladim ljudima. Napreduje u zvanju edukatora i trenera vršnjačke edukacije.

  Kao student je volontirala u J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i u Udruženju „Dajte nam šansu“. Tamo je stekla iskustvo u radu sa djecom sa različitim poteškoćama u razvoju.

  Nakon završenog fakulteta radila je u više škola na području Kantona Sarajevo. Lako se prilagođava u novoj sredini i na različite uslove rada.

  Angažman u O.Š. „Mehmed Handžić“ započinje u školskoj 2019/2020.godini kao učiteljica u V razredu.

  Moto kojim se vodi je: „Dječiji um je um koji upija“ - Montessori Marija.

   

  Djeca kao spužve upijaju sve informacije i oblike ponašanja koja im se prezentuju. Primarna uloga učitelja je da učenicima bude od pomoći u razvoju svih njihovih fizičkih i psihičkih potencijala te da im pomogne u dostizanju individualnog maksimuma. Stoga smo mi učitelji temelj njihovog cjeloživotnog odgoja i obrazovanja, pa tako trebamo i djelovati.

   

  Bosanski, hrvatski, srpsi jezik i književnost obuhvata sljedeća nastavna područja: Početno čitanje i pisanje, Jezik, Pravogovor i pravopis, Interpretacija književnog teksta, Kultura izražavanja i Medijska kultura.

  Matematika: Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Skup brojeva do 100, Geometrija, Mjerenje i mjere.

  Moja okolina: Sredina u kojoj živim, Škola, Put od kuće do škole, Rad i zanimanja ljudi, Moje mjesto i okolina, Moja porodica, Praznici, Priroda, Biljke i životinje.

  Muzička/glazbena kultura: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.

  Likovna kultura: Tačka i linija, Boja, Ploha, Masa i prostor, Površina.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj: Igre sa primjenom biotičkih motoričkih znanja, Igre sa primjenom elemenata ritmike i plesa, Elementarne igre, Živjeti zdravo, Vannastavne aktivnosti, Vanškolske aktivnosti.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba