• Dobrodošli u III razred

 •  

  III-1 Razred

  Semina Damjanović je učiteljica III-1 razreda. Rođena 05.04.1989. godine u Crnoj Gori. Od 1998. godine živi u Sarajevu, gdje završava Osnovnu školu "Grbavica I", Srednju medicinsku školu - odsjek farmaceutski tehničar. U akademskoj godini 2012/13. godini stiče zvanje Magistar razredne nastave. Za vrijeme master studija uporedo završava pripravnički staž i polaže državni ispit. 

  Obzirom da je istovremeno obavljala pripravnički staž i studirala, pokazala se kao izuzetno fleksibilna i sposobna za obavljanje više radnih zadataka istovremeno i dobro planira svoje vrijeme. Tri godine je bila angažovana kao farmaceutski tehničar.

  Rad sa djecom u odgojno-obrazovnom procesu započinje 2016. godine u Ustanovi "Amel i Nur", kao učiteljica u produženom boravku. Svoj angažman u Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" započinje kao učiteljica I-1 razreda u školskoj 2018/2019. godini.

  Vodi se motom: "Ono što imaš, mnogi mogu imati, ali ono što jesi, niko ne može biti".


  Predmeti koje izučavamo u trećem razredu su:


  Bosanski jezik i književnost- U trećem razredu  proširujemo znanje o pisanju riječi i rečenica. Učimo imenice  i glagole kao vrste riječi i znamo međusobnu razliku. Pisaćemo pravilno riječcu ne i riječcu li uz glagol. Znamo slova latinice na razini automatizirane radnje, pišu lijepo. Povezuju slova, a pisanje već ima lični pečat. Usvajamo  štampana slova ćiriličnog pisma, radimo na ščitavaju,čitaju riječi, rečenice, teksta i razumijevanju pročitanog. Tekst štampan latiničnim pismom čitaćemo pravilno i izražajno. Usvajaju se i proširuju znanja iz jezika, kulture izražavanja i medijske kulture. Čitamo i pišemo lektire.


  Matematika: U nastavi matematike u trećem razredu učenici će koristiti matematički jezik i simbole za osnovne matematičke operacije u skupu brojeva do 100. Upoznajemo se sa novim računskim operacijama, a to su množenje i dijeljenje. Uočavamo vezu i redoslijed između osnovnih računskih operacija i vršimo provjeru jedne operacije pomoću druge. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.Koristimo kreativnost i maštu za rješavanje njima primjerenih problema.Koristimo jednostavni matematički jezikza saopštavanje ideja. Učenici će pokazati više samopouzdanja i odgovornosti te prepoznati ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu.

   

  Moja okolina: U okviru ovog predmeta nastavljamo dalji rad na uočavanju godišnjih doba i opisivanju promjena u prirodi. Upoznajemo se sa prirodom i prirodnim procesima, orijentacijom u vremenu i prostoru. Upoznajemo se sa novim geografskim pojmovima i proširujemo svoja znanja iz oblasti higijene.  Razvijamo pozitivan stav o školi, prirodnim ljepotama naše domovine i očuvanju i zaštiti okoliša.Koristimo jednostavan naučni jezik za saopštavanje ideja i za imenovanje i opis živih bića, tvari, pojava i procesa u prirodi i društvu.

   

  Muzička kultura: Iz ovog predmeta učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Učenici će spoznati i razumijeti osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo, dinamika). Razvijat će samopouzdanje u pjevanju i ljubav prema muzici. Primjenjivat će pravila u predviđenim muzičkim igarama i skladno će muzicirati u kolektivu (hor). Sa vidnim  zadovoljstvom se uključuju i  daju sve samostalniji doprinos  u interakciji  ( projekti,  koncerti, jubileji).

   

  Likovna kulutura- Iz oblasti ovog predmeta učenici će da upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. Likovna kultura u trećem razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do sada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima u razumijevanju likovne umjetnosti.Proširuju znanja o različitim materijalima i tehnikama: vodenim bojama, gvašu, temperi,kolažu, voštanom pastelu,suhom pastelu, flomasterima u boji. Učenici se usmeravaju na traženje sopstvenih, originalnih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scene i događaja, na osnovu doživljenih iskustava.

   

   

  Tjelesni i zdravstveni odgoj - Iz oblasti ovog predmeta učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svjest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. Nastavljamo sa izvođenjem motoričkih vježbi za oblikovanje i pravilno držanje tijela. Radimo na razvijanju pozitivnih stavova, spremnosti na saradnju i pomoći drugima u grupnim igrama. Radi se i na jačanju psihofizičkih sposobnosti.

   

   

  III-2 razred

  Fatima Ćoralić je učiteljica III-2 razreda. Rođena u Bihaću 1988. godine. Nakon završene osnovne škole, završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer Farmaceutski tehničar, kroz koju je zavoljela hemiju i školovanje nastavila u tom smjeru.

  Diplomirala je i magistrirala na Prirodno–matematičkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za hemiju.

  U nastavi je zaposlena sedam godina, od toga petu godinu radi u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“.

  Obzirom na to da je 2018.godine završila i master studij razredne nastave, zaposlena je na poslovima nastavnice hemije i učiteljice ovogodišnjg prvog razreda,

  Njena filozofija je da je nastava poput pozorišta - koliko je maštovita i zanimljiva vaša predstava, toliko pažnje privučete. Koliko pažnje privučete, toliko publika koja vas sluša upamti i razumije.

  Biti dobar nastavnik ne znači samo prenijeti znanje i vještine. Biti dobar nastavnik znači imati strpljenja i razumijevanja,  biti oslonac, prijatelj svojim učenicima.

  Predmeti koje učimo u trećem razredu godine su:


  Bosanski jezik i književnost- U trećem razredu  proširujemo znanje o pisanju riječi i rečenica. Učimo imenice  i glagole kao vrste riječi i znamo međusobnu razliku. Pisaćemo pravilno riječcu ne i riječcu li uz glagol. Znamo slova latinice na razini automatizirane radnje, pišu lijepo. Povezuju slova, a pisanje već ima lični pečat. Usvajamo  štampana slova ćiriličnog pisma, radimo na ščitavaju,čitaju riječi, rečenice, teksta i razumijevanju pročitanog. Tekst štampan latiničnim pismom čitaćemo pravilno i izražajno. Usvajaju se i proširuju znanja iz jezika, kulture izražavanja i medijske kulture. Čitamo i pišemo lektire.

   

  Matematika: U nastavi matematike u trećem razredu učenici će koristiti matematički jezik i simbole za osnovne matematičke operacije u skupu brojeva do 100. Upoznajemo se sa novim računskim operacijama, a to su množenje i dijeljenje. Uočavamo vezu i redoslijed između osnovnih računskih operacija i vršimo provjeru jedne operacije pomoću druge. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja.Koristimo kreativnost i maštu za rješavanje njima primjerenih problema.Koristimo jednostavni matematički jezikza saopštavanje ideja. Učenici će pokazati više samopouzdanja i odgovornosti te prepoznati ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu.


  Moja okolina: U okviru ovog predmeta nastavljamo dalji rad na uočavanju godišnjih doba i opisivanju promjena u prirodi. Upoznajemo se sa prirodom i prirodnim procesima, orijentacijom u vremenu i prostoru. Upoznajemo se sa novim geografskim pojmovima i proširujemo svoja znanja iz oblasti higijene.  Razvijamo pozitivan stav o školi, prirodnim ljepotama naše domovine i očuvanju i zaštiti okoliša.Koristimo jednostavan naučni jezik za saopštavanje ideja i za imenovanje i opis živih bića, tvari, pojava i procesa u prirodi i društvu.

   

  Muzička kultura: Iz ovog predmeta učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Učenici će spoznati i razumijeti osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo, dinamika). Razvijat će samopouzdanje u pjevanju i ljubav prema muzici. Primjenjivat će pravila u predviđenim muzičkim igarama i skladno će muzicirati u kolektivu (hor). Sa vidnim  zadovoljstvom se uključuju i  daju sve samostalniji doprinos  u interakciji  ( projekti,  koncerti, jubileji).

   

  Likovna kulutura- Iz oblasti ovog predmeta učenici će da upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. Likovna kultura u trećem razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do sada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima u razumijevanju likovne umjetnosti.Proširuju znanja o različitim materijalima i tehnikama: vodenim bojama, gvašu, temperi,kolažu, voštanom pastelu,suhom pastelu, flomasterima u boji. Učenici se usmeravaju na traženje sopstvenih, originalnih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scene i događaja, na osnovu doživljenih iskustava.

   

  Tjelesni i zdravstveni odgoj - Iz oblasti ovog predmeta učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svjest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. Nastavljamo sa izvođenjem motoričkih vježbi za oblikovanje i pravilno držanje tijela. Radimo na razvijanju pozitivnih stavova, spremnosti na saradnju i pomoći drugima u grupnim igrama. Radi se i na jačanju psihofizičkih sposobnosti.

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba