• Dobrodošli u III razred

 •  

  III-1 razred

  ’Nemoj ići tamo gdje će te put voditi, idi tamo gdje nema puta i ostavi stazu iza sebe’’

                                                                                                                                                   R.W.Emerson

   

  Zovem se Turbo Semra. Rođena sam  18.10.1991.godine u Visokom gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu magistriram na  temu: ‘’Primjena kreativnih tehnika u nastavi kulture izražavanja učenika razredne nastave.’’ Tokom  cjelokupnog studiranja ostvarujem angažman u nevladinim organizacijama (SOS Dječiji centar Herman Gmainer, Narko- Ne, Udruženje prijatelja Valdorfske pedagogije, Schuler Helfen Leben, Networks) kroz različite oblike volontiranja i radom sa djecom svih uzrasta. Polažem stručni ispit nakon pripravničkog rada u svim oblicima kombinovanih odjeljenja u OŠ ‘’Stari Ilijaš’’. Vrijedno radno iskustvo stičem kroz ulogu asistenta u nastavi primjenjujući prilagođene tehnike rada sa učenicima sa posebnim potrebama (cerebalna paraliza, autizam, disleksija, disgrafija, diskalkulija).

  Zahvaljujući izboru pomoćnice ministra za obrazovanje, nauku i kulturu u Kantona Sarajevo, odlazim u Novu Kasabu na poziciju nastavnika razredne nastave u kombinovanom odjeljenju drugog i četvrtog razreda. Edukativni centar ''Nova Kasaba'' je velika škola života gdje je  moguće da su radne kolege najbliži ukućani u odnosu koji ima mnogo tolerancije, profesionalizma, poštovanja i prijateljstva. Škola patriotizma u kojoj učenici svojim postojanjem žive ljubav prema domovini i maternjem jeziku.

  Uz veliku podršku i pomoć uprave i kolektiva JU OŠ ''Malta'' Sarajevo stičem vrijedne kompetencije i dodatne  smjernice u odgojno - obrazovnom procesu.

  Bez obzira na fakultetsko obrazovanje  pronalazim druge puteve usvajanja znanja, usavršavanja  i kompentencija. Učestvujem na brojnim seminarima, obukama, pilot programima, konferencijama i projektima vezanim za procese obrazovanja. Posebno ističem učešće na seminaru pod nazivom ‘’Škola za 21 vijek’’u kojem su predstavljeni ciljevi savremenog obrazovanja koje teži razvoju  kreativnosti, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti.

  Predmeti koji se izučavaju u trećem razredu:

  Bosanski  jezik i književnost:

  U trećem razredu s učenicima se radi na usavršavanju kvaliteta čitanja (pravilno čitanje, čitanje brzinom koja odgovara karakteristikama teksta, unošenje elemenata izražajnosti), čitanje s razumijevanjem, kritičko čitanje i uočavanje uporišnih mjesta. Sadržaji nastave maternjeg jezika, posebno sadržaji kulture izražavanja su u funkciji doživljavanja bogatstva i ljepote ljudskog govora.

  Matematika:

  Cilj nastave matematike u trećem  razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su: zapažanje  i imenovanje ravne i zakrivljene površine, imenovanje  pojmove: prava, poluprava, duž, kružnica i krug, samostalno sastavljanje  i rješavanje jednostavnih  matematičkih problema putem jednačina i nejednačina, te operacije sabiranja i oduzimanja, množenja i dijeljenja do 100. 

  Moja okolina: 

  U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici/obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi, uzajamnoj povezanosti između živih bića. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi, geografskoj karti, širem zavičaju i dešavanjima u njemu. Također se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.  

  Muzička/glazbena kultura: 

  U trećem razredu nadalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva kroz sljedeće programske sadržaje: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.Kreativnost u ovoj oblasti ispoljavat će se kroz učešće u izradi pratnje i aranžmana, te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje i ostalih sadržaja ovog razreda. 

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:  

  Program nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trećem razredu osnovne škole izražava kontinuitet ciljeva nastavnog predmeta u prvom ciklusu i usmjeren je na usvajanje osnovnih sadržaja tjelesnog i zdravstvenog odgoja, uz postupno uvođenje i onih sadržaja što su neophodni individualnim sposobnostima učenika, njihovim sklonostima i ambijentalnim osobinama.  

  Likovna kultura:  

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava.   

   

   


  III-2 razred


  Almina Selimović, rođena 05.08.1990. godine u Prozoru. Nakon završene osnovne škole završila i Mješovitu srednju školu – Gimnazija, 2009. godine u Hadžićima. 2015. godine završava studij razredne nastave na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. 

  Na istoimenom fakultetu odbranila magistarski rad na temu „Individualizacija u radu s djecom s poteškoćama u razvoju na satu tjelesne i zdravstvene kulture“, time stiče zvanje Magistra razredne nastave, 2017. godine.

  Nakon obavljenog pripravničkog staža od godinu dana, položila stručni ispit 30.03.2017. godine.  Prvo radno iskustvo stiče u Osnovnoj školi „6. mart“ u Hadžićima, nakon čega je radila i u drugim osnovnim školama.

  Svoj angažman u Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" započinje kao učiteljica II razreda u školskoj 2020/21. godini.

   

  Moto njenog rada: „Dobar čovjek = dobar učitelj.“


  Predmeti koji se izučavaju u trećem razredu:

  Bosanski  jezik i književnost:

  U trećem razredu s učenicima se radi na usavršavanju kvaliteta čitanja (pravilno čitanje, čitanje brzinom koja odgovara karakteristikama teksta, unošenje elemenata izražajnosti), čitanje s razumijevanjem, kritičko čitanje i uočavanje uporišnih mjesta. Sadržaji nastave maternjeg jezika, posebno sadržaji kulture izražavanja su u funkciji doživljavanja bogatstva i ljepote ljudskog govora.

  Matematika:

  Cilj nastave matematike u trećem  razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na osnovu formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanju sadržaja kao što su: zapažanje  i imenovanje ravne i zakrivljene površine, imenovanje  pojmove: prava, poluprava, duž, kružnica i krug, samostalno sastavljanje  i rješavanje jednostavnih  matematičkih problema putem jednačina i nejednačina, te operacije sabiranja i oduzimanja, množenja i dijeljenja do 100. 

  Moja okolina: 

  U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici/obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi, uzajamnoj povezanosti između živih bića. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi, geografskoj karti, širem zavičaju i dešavanjima u njemu. Također se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.  

  Muzička/glazbena kultura: 

  U trećem razredu nadalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva kroz sljedeće programske sadržaje: Pjevanje i sviranje, Muzičke igre, Brojalice, Slušanje muzike, Dječije stvaralaštvo.Kreativnost u ovoj oblasti ispoljavat će se kroz učešće u izradi pratnje i aranžmana, te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje i ostalih sadržaja ovog razreda. 

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:  

  Program nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trećem razredu osnovne škole izražava kontinuitet ciljeva nastavnog predmeta u prvom ciklusu i usmjeren je na usvajanje osnovnih sadržaja tjelesnog i zdravstvenog odgoja, uz postupno uvođenje i onih sadržaja što su neophodni individualnim sposobnostima učenika, njihovim sklonostima i ambijentalnim osobinama.  

  Likovna kultura:  

  Na časovima likovne kulture kod učenika se  razvijaju sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, te kreativno, konkretno i apstraktno mišljenje i mašta. Radi se na orijentaciji u prostoru i predstavljanju prostornih odnosa. Učenici treba da  usvoje elementarne pojmove i savladaju osnovne vještine pri upotrebi materijala i sredstava.

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba