• Dobrodošli u IV razred

 •  

  IV-1 razred:

   

  Berina Đozo je učiteljica IV-1 razreda. Rođena je 25. juna 1990. godine u Sarajevu. Studij razredne nastave završila je na Pedagoškom fakultetu u rodnom gradu. Magistarski rad pod nazivom “Poteškoće učitelja u ocjenjivanju učeničkih pismenih radova i usmenih odgovora” odbranila je 2014. godine. Prvo radno iskustvo, u vidu pripravničkog staža, ostvarila je u Osnovnoj školi “Pofalići”, nakon čega je radila u još nekoliko osnovnih škola u Sarajevu.

  Bavi se pisanjem priča za djecu, a neke od njih su i nagrađene. Stručni rad s kojim je uzela učešće u okviru "Susreta Aida Korjenić", osvojio je prvo mjesto, te je isti uvršten u Zbornik radova.

  U radu sa učenicima vodi se Senekinom izrekom: “Kad poučavamo druge, učimo i sami.”

  Kao razredni učitelj u OŠ “Mehmed Handžić”, u trećem razredu realizovat će obavezne nastavne predmete predviđene Nastavnim planom i programom i to: Bosanski jezik i književnost; Matematika; Moja okolina; Muzička/glazbena kultura; Likovna kultura; Tjelesni i zdravstveni odgoj; Informatika .

  Predmeti koje izučavamo u četvrtom razredu su: 

  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  Učenici su misaono jači, iskustvom bogatiji. To znači da treba povećati očekivanja i jasno postaviti zahtjeve. Čitanje i pisanje ostaju u prvom planu. Interpretacija teksta kao područje u osnovi je gramatike i nastave usmenog i pismenog izražavanja. Čitanačka štiva su istovremeno vrijedna književna djela i osnov su za realizaciju svih programskih zahtjeva. U interpretaciji lirske pjesme novi su, u pojmovnom smislu, ritam i rima. Medijsku kulturu valja posmatrati u kontekstu ukupnih programskih zahtjeva i potcrtavati potrebu selektivnog pristupa ovim sadržajima. Posebno mjesto u Programu ima domaća lektira.

  MATEMATIKA

  Učenike treba prvo upoznati sa čitanjem i zapisivanjem brojeva prve hiljade, njihovim relacijama, mjesnim i brojnim vrijednostima cifara i drugim osobinama, što sa ranije stečenim znanjem čine osnovu za uspješno savladavanje računskih operacija predviđenih za obradu u ovom razredu. Gledano sa aspekta pojmova množenja i dijeljenja, u prvoj hiljadi se proširuju i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Ovdje predviđamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“, time što će se govoriti o množenju i dijeljnju u okviru prve hiljade, bez limitiranja veličine množitelja («jednocifrenim brojem»).

  MOJA OKOLINA

  Moja okolina u 4.razredu zasnovana je na senzitivnom iskustvu prirode i društvenoj sredini. U 4. razredu šire se znanja o sadržajima obrađenim u 3. razredu. Novi sadržaji odnose se na znanja o gibanju zraka, promjeni osobina materije, biljci i njenim dijelovima, atmosferskim padavinama, kulturnim i javnim ustanovama, te o ljudskom organizmu, ulozi pojedinih dijelova, čulima...

  MUZIČKA/ GLAZBENA KULTURA

  U četvrtom razredu polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika, treba naročito raditi na korigiranju problema u razvoju muzičkih sposobnosti i muzičkom opismenjavanju koje je u ranijim razredima bilo spontano, nesvjesno i usputno (muzički termini).

  LIKOVNA KULTURA

  Likovna kultura u IV razredu, podrazumijeva angažovanje i povezivanja novih vizuelnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava, usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije, realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

  Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja integrira obrazovnu, antropološku odgojnu komponentu. U četvrtom razredu  nastavi težište obrazovne komponente je na usvajanju bitnih teorijskih i psihomotoričkih znanja, odnosno na modificiranim biološkim iosnovnim kineziološkim znanjima, upotpunjenim osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije.

   

  IV-2 razred

   

  Zijada Pločo je učiteljica IV-2 razreda. Rođena u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te Pedagošku akademiju i stekla zvanje Profesor razredne nastave. Volontirala je u brojnim osnovnim školama u Sarajevu, ali i u Zavodu za specijalno obrazovanej i odgoj djece "Mjedenica". 


  U toku rada vodi se krilaticom: "Ljudi sa jasnim ciljevima uspijevaju samo zato što znaju kuda idu."

  "Ljudi sa jasnim ciljevima uspijevaju samo zato što znaju kuda idu."

  Predmeti koje izučavamo u četvrtom razredu su: 

  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  Učenici su misaono jači, iskustvom bogatiji. To znači da treba povećati očekivanja i jasno postaviti zahtjeve. Čitanje i pisanje ostaju u prvom planu. Interpretacija teksta kao područje u osnovi je gramatike i nastave usmenog i pismenog izražavanja. Čitanačka štiva su istovremeno vrijedna književna djela i osnov su za realizaciju svih programskih zahtjeva. U interpretaciji lirske pjesme novi su, u pojmovnom smislu, ritam i rima. Medijsku kulturu valja posmatrati u kontekstu ukupnih programskih zahtjeva i potcrtavati potrebu selektivnog pristupa ovim sadržajima. Posebno mjesto u Programu ima domaća lektira.

  MATEMATIKA

  Učenike treba prvo upoznati sa čitanjem i zapisivanjem brojeva prve hiljade, njihovim relacijama, mjesnim i brojnim vrijednostima cifara i drugim osobinama, što sa ranije stečenim znanjem čine osnovu za uspješno savladavanje računskih operacija predviđenih za obradu u ovom razredu. Gledano sa aspekta pojmova množenja i dijeljenja, u prvoj hiljadi se proširuju i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Ovdje predviđamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“, time što će se govoriti o množenju i dijeljnju u okviru prve hiljade, bez limitiranja veličine množitelja («jednocifrenim brojem»).

  MOJA OKOLINA

  Moja okolina u 4.razredu zasnovana je na senzitivnom iskustvu prirode i društvenoj sredini. U 4. razredu šire se znanja o sadržajima obrađenim u 3. razredu. Novi sadržaji odnose se na znanja o gibanju zraka, promjeni osobina materije, biljci i njenim dijelovima, atmosferskim padavinama, kulturnim i javnim ustanovama, te o ljudskom organizmu, ulozi pojedinih dijelova, čulima...

  MUZIČKA/ GLAZBENA KULTURA

  U četvrtom razredu polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika, treba naročito raditi na korigiranju problema u razvoju muzičkih sposobnosti i muzičkom opismenjavanju koje je u ranijim razredima bilo spontano, nesvjesno i usputno (muzički termini).

  LIKOVNA KULTURA

  Likovna kultura u IV razredu, podrazumijeva angažovanje i povezivanja novih vizuelnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava, usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije, realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

  Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja integrira obrazovnu, antropološku odgojnu komponentu. U četvrtom razredu  nastavi težište obrazovne komponente je na usvajanju bitnih teorijskih i psihomotoričkih znanja, odnosno na modificiranim biološkim iosnovnim kineziološkim znanjima, upotpunjenim osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije.

   

   

   
   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba