• Dobrodošli u IV razred

 •  

  IV-1 razred:

   

  Zerina Medija je učiteljica IV-1. Rođena 02.12.1988.godine u Konjicu. Nakon završene osnovne i srednje škole u svom rodnom gradu upisuje se na Nastavnički fakultet Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru gdje je diplomirala 2012. god. te stekla zvanje Profesora razredne nastave.

  Nakon obavljenog pripravničkog staža u Konjicu položila je stručni ispit.

  Svoje radno iskustvo započinje u Bugojnu 2015/2016 godine do septembra 2021. godine. Svoj angažman u Osnovnoj školi "Mehmed Handžić" započinje školske 2021/2022. godini. Moto njenog rada: "Bogatstvo je u davanju, a najljepse je dati znanje"

  Vodi se motom: "Ono što imaš, mnogi mogu imati, ali ono što jesi, niko ne može biti".


  Predmeti koje izučavamo u četvrtom razredu su:


  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  Učenici su misaono jači, iskustvom bogatiji. To znači da treba povećati očekivanja i jasno postaviti zahtjeve. Čitanje i pisanje ostaju u prvom planu. Interpretacija teksta kao područje u osnovi je gramatike i nastave usmenog i pismenog izražavanja. Čitanačka štiva su istovremeno vrijedna književna djela i osnov su za realizaciju svih programskih zahtjeva. U interpretaciji lirske pjesme novi su, u pojmovnom smislu, ritam i rima. Medijsku kulturu valja posmatrati u kontekstu ukupnih programskih zahtjeva i potcrtavati potrebu selektivnog pristupa ovim sadržajima. Posebno mjesto u Programu ima domaća lektira.

  MATEMATIKA

  Učenike treba prvo upoznati sa čitanjem i zapisivanjem brojeva prve hiljade, njihovim relacijama, mjesnim i brojnim vrijednostima cifara i drugim osobinama, što sa ranije stečenim znanjem čine osnovu za uspješno savladavanje računskih operacija predviđenih za obradu u ovom razredu. Gledano sa aspekta pojmova množenja i dijeljenja, u prvoj hiljadi se proširuju i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Ovdje predviđamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“, time što će se govoriti o množenju i dijeljnju u okviru prve hiljade, bez limitiranja veličine množitelja («jednocifrenim brojem»).

  MOJA OKOLINA

  Moja okolina u 4.razredu zasnovana je na senzitivnom iskustvu prirode i društvenoj sredini. U 4. razredu šire se znanja o sadržajima obrađenim u 3. razredu. Novi sadržaji odnose se na znanja o gibanju zraka, promjeni osobina materije, biljci i njenim dijelovima, atmosferskim padavinama, kulturnim i javnim ustanovama, te o ljudskom organizmu, ulozi pojedinih dijelova, čulima...

  MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA

  U četvrtom razredu polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika, treba naročito raditi na korigiranju problema u razvoju muzičkih sposobnosti i muzičkom opismenjavanju koje je u ranijim razredima bilo spontano, nesvjesno i usputno (muzički termini).

  LIKOVNA KULTURA

  Likovna kultura u IV razredu, podrazumijeva angažovanje i povezivanja novih vizuelnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava, usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije, realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

  Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja integrira obrazovnu, antropološku odgojnu komponentu. U četvrtom razredu nastavi težište obrazovne komponente je na usvajanju bitnih teorijskih i psihomotoričkih znanja, odnosno na modificiranim biološkim iosnovnim kineziološkim znanjima, upotpunjenim osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije.

   

   .

   

  IV-2 razred

   

   

  Fatima Ćoralić je učiteljica IV-2 razreda. Rođena u Bihaću 1988. godine. Nakon završene osnovne škole, završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer Farmaceutski tehničar, kroz koju je zavoljela hemiju i školovanje nastavila u tom smjeru.

  Diplomirala je i magistrirala na Prirodno–matematičkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za hemiju.

  U nastavi je zaposlena deset godina, od toga devetu godinu radi u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“.

  Obzirom na to da je 2018. godine završila i master studij razredne nastave, zaposlena je na poslovima nastavnice hemije i učiteljice ovogodišnjeg četvrtog razreda.

  Njena filozofija je da je nastava poput pozorišta - koliko je maštovita i zanimljiva vaša predstava, toliko pažnje privučete. Koliko pažnje privučete, toliko publika koja vas sluša upamti i razumije.

  Biti dobar nastavnik ne znači samo prenijeti znanje i vještine. Biti dobar nastavnik znači imati strpljenja i razumijevanja,  biti oslonac, prijatelj svojim učenicima.

   

  Predmeti koje učimo u četvrtom razredu su:

  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  Učenici su misaono jači, iskustvom bogatiji. To znači da treba povećati očekivanja i jasno postaviti zahtjeve. Čitanje i pisanje ostaju u prvom planu. Interpretacija teksta kao područje u osnovi je gramatike i nastave usmenog i pismenog izražavanja. Čitanačka štiva su istovremeno vrijedna književna djela i osnov su za realizaciju svih programskih zahtjeva. U interpretaciji lirske pjesme novi su, u pojmovnom smislu, ritam i rima. Medijsku kulturu valja posmatrati u kontekstu ukupnih programskih zahtjeva i potcrtavati potrebu selektivnog pristupa ovim sadržajima. Posebno mjesto u Programu ima domaća lektira.

  MATEMATIKA

  Učenike treba prvo upoznati sa čitanjem i zapisivanjem brojeva prve hiljade, njihovim relacijama, mjesnim i brojnim vrijednostima cifara i drugim osobinama, što sa ranije stečenim znanjem čine osnovu za uspješno savladavanje računskih operacija predviđenih za obradu u ovom razredu. Gledano sa aspekta pojmova množenja i dijeljenja, u prvoj hiljadi se proširuju i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Ovdje predviđamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“, time što će se govoriti o množenju i dijeljnju u okviru prve hiljade, bez limitiranja veličine množitelja («jednocifrenim brojem»).

  MOJA OKOLINA

  Moja okolina u 4.razredu zasnovana je na senzitivnom iskustvu prirode i društvenoj sredini. U 4. razredu šire se znanja o sadržajima obrađenim u 3. razredu. Novi sadržaji odnose se na znanja o gibanju zraka, promjeni osobina materije, biljci i njenim dijelovima, atmosferskim padavinama, kulturnim i javnim ustanovama, te o ljudskom organizmu, ulozi pojedinih dijelova, čulima...

  MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA

  U četvrtom razredu polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika, treba naročito raditi na korigiranju problema u razvoju muzičkih sposobnosti i muzičkom opismenjavanju koje je u ranijim razredima bilo spontano, nesvjesno i usputno (muzički termini).

  LIKOVNA KULTURA

  Likovna kultura u IV razredu, podrazumijeva angažovanje i povezivanja novih vizuelnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava, usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije, realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

  Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja integrira obrazovnu, antropološku odgojnu komponentu. U četvrtom razredu  nastavi težište obrazovne komponente je na usvajanju bitnih teorijskih i psihomotoričkih znanja, odnosno na modificiranim biološkim iosnovnim kineziološkim znanjima, upotpunjenim osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije.

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba