• Dobrodošli u V razred


 • Semra Turbo

  ‘’Nemoj ići tamo gdje će te put voditi, idi tamo gdje nema puta i ostavi stazu iza sebe’’

                                                                                                                                                   R.W.Emerson

   

  Zovem se Turbo Semra. Rođena sam  18.10.1991.godine u Visokom gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu magistriram na  temu: ‘’Primjena kreativnih tehnika u nastavi kulture izražavanja učenika razredne nastave.’’ Tokom  cjelokupnog studiranja ostvarujem angažman u nevladinim organizacijama (SOS Dječiji centar Herman Gmainer, Narko- Ne, Udruženje prijatelja Valdorfske pedagogije, Schuler Helfen Leben, Networks) kroz različite oblike volontiranja i radom sa djecom svih uzrasta. Polažem stručni ispit nakon pripravničkog rada u svim oblicima kombinovanih odjeljenja u OŠ ‘’Stari Ilijaš’’. Vrijedno radno iskustvo stičem kroz ulogu asistenta u nastavi primjenjujući prilagođene tehnike rada sa učenicima sa posebnim potrebama (cerebalna paraliza, autizam, disleksija, disgrafija, diskalkulija).

  Zahvaljujući izboru pomoćnice ministra za obrazovanje, nauku i kulturu u Kantona Sarajevo, odlazim u Novu Kasabu na poziciju nastavnika razredne nastave u kombinovanom odjeljenju drugog i četvrtog razreda. Edukativni centar ''Nova Kasaba'' je velika škola života gdje je  moguće da su radne kolege najbliži ukućani u odnosu koji ima mnogo tolerancije, profesionalizma, poštovanja i prijateljstva. Škola patriotizma u kojoj učenici svojim postojanjem žive ljubav prema domovini i maternjem jeziku.

  Uz veliku podršku i pomoć uprave i kolektiva JU OŠ ''Malta'' Sarajevo stičem vrijedne kompetencije i dodatne  smjernice u odgojno - obrazovnom procesu.

  Bez obzira na fakultetsko obrazovanje  pronalazim druge puteve usvajanja znanja, usavršavanja  i kompentencija. Učestvujem na brojnim seminarima, obukama, pilot programima, konferencijama i projektima vezanim za procese obrazovanja. Posebno ističem učešće na seminaru pod nazivom ‘’Škola za 21 vijek’’u kojem su predstavljeni ciljevi savremenog obrazovanja koje teži razvoju  kreativnosti, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti.

   

  Bosanski jezik i književnost:

  - čitanje,

  - pisanje,

  - interpretacija književnih tekstova,

  - gramatika, pravogovor, pravopis,

  - kultura izražavanja i

  - medijska kultura.

  Matematika:

  - brojevi prvog miliona,

  - sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu,

  - množenje i dijeljenje brojeva u prvom milionu,

  - geometrija i

  - brojni izrazi.

  Priroda:

  - životne zajednice,

  - biljke,

  - životinje,

  - ekologija i

  - svojstva tvari.

  Društvo:

  - moja domovina,

  - kulturno-historijske znamenitosti,

  - geografska obilježja Bosne i Hercegovine i

  - saobraćaj.

  Likovna kultura:

  - likovni izražaj kroz godišnja doba,

  - raspored linija, boja i oblika i

  - ponavljanje i usvajanje tehnika crtanja (tačka i linija, ploha, boja, masa i prostor, površina).

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  - atletika,

  - gimnastika,

  - igre loptom,

  - dijagnostika,

  - ritmika i ples,

  - živjeti zdravo,

  - vanškolske aktivnosti i

  - vannastavne aktivnosti.

  Društvo, kultura, religija:

  - kultura religija,

  - moj grad,

  - organizacija i planiranje rada i odmora,

  - škola,

  - emocije i

  - ko sam ja. 

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba