• Dobrodošli u V razred


 • Emina Nefić učiteljica je V razreda. Rođena 2.7.1988. u Visokom , gdje završava osnovnu i srednju školu, a potom diplomira na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Godinu dana je radila u JU za predšolski odgoj i obrazovanje u Visokom. Bila angažovana u realizaciji Obaveznog predškolskog odgoj i obrazovanja. U toku volonterskog rada u JU Osnovna škola „Podlugovi“ Podlugovi radi sa učenikom sa teškoćama u razvoju. Svoje znanje i vještine imala je priliku upotpuniti u stručnom timu Osnovne škole „Safvet Beg Bašagić“ Breza, gdje je stekla novo radno iskustvo.

  Komunikativna i sposobna sam za timski rad,odgovorna sa visokim stepenom radne discipline.

  Njen je moto je: Prijateljstvo – Suradnja – Kreativnost – Kompetencija.

  Predmeti i oblasti koje predajem učenicima petog razreda su:

   

  Bosanski jezik i književnost:

  - čitanje,

  - pisanje,

  - interpretacija književnih tekstova,

  - gramatika, pravogovor, pravopis,

  - kultura izražavanja i

  - medijska kultura.

  Matematika:

  - brojevi prvog miliona,

  - sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu,

  - množenje i dijeljenje brojeva u prvom milionu,

  - geometrija i

  - brojni izrazi.

  Priroda:

  - životne zajednice,

  - biljke,

  - životinje,

  - ekologija i

  - svojstva tvari.

  Društvo:

  - moja domovina,

  - kulturno-historijske znamenitosti,

  - geografska obilježja Bosne i Hercegovine i

  - saobraćaj.

  Likovna kultura:

  - likovni izražaj kroz godišnja doba,

  - raspored linija, boja i oblika i

  - ponavljanje i usvajanje tehnika crtanja (tačka i linija, ploha, boja, masa i prostor, površina).

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  - atletika,

  - gimnastika,

  - igre loptom,

  - dijagnostika,

  - ritmika i ples,

  - živjeti zdravo,

  - vanškolske aktivnosti i

  - vannastavne aktivnosti.

  Društvo, kultura, religija:

  - kultura religija,

  - moj grad,

  - organizacija i planiranje rada i odmora,

  - škola,

  - emocije i

  - ko sam ja. 

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba