• Dobrodošli u VI razred

  • Razredni nastanik: Muhamed Mutap

  Rođen je u Visokom 1994. godine, a nastanjen u Ilijašu. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu - teološki smjer, 2017. godine, te stekao zvanje profesor islamske teologije. Trenutno pohađa master studij pod nazivom ''Međureligijski studij i izgradnja mira'', u realizaciji tri teološka fakulteta.

   

  Karijeru je do sada gradio u imamsko-muallimskom pozivu u džematima Medžlisa islamske zajednice Sarajevo od 2013. godine, s posebnim akcentom u radu s djecom i omladinom. Bio je ''kapiten'' Mreže Mladih na općini Ilijaš, koja je dio Mreže Mladih Muftijstva Sarajevskog, gdje su realizirani brojni projekti društvenog, vjerskog i humanitarnog karaktera. Volonterski je bio aktivan u NGO "Global Analitika", učestvujući u istraživačkim radovima i grant projektima koji se tiču prevencije nasilja nad djecom na internetu i uloge religije u prevenciji radikalizma i nasilnog ekstremizma. Učestvovao je u nekoliko treninga i seminara na slične teme, u realizaciji Islamske zajednice u BIH, Međureligijskog vijeća u BIH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Udruženja vjeroučitelja KS.

   

  Posebno interesovanje iskazuje za historiju islamske kulture i civilizacije, te u slobodno vrijeme rado čita literaturu iz te oblasti.

   

   

  PORUKA: Nemojte druge omalovažavati, jer tuđa mahana nije vaša vrlina!

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba