• Dobrodošli u VII razred


  • Razredni nastanik: Džemšid Hodžić

  Rođen 1986. godine u Sjenici. Srednju  muzičku školu završio je u Sarajevu, a diplomirao 2012. godine na Nastavničkom fakultetu, Odsjek muzičke umjetnosti na  Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje stiče zvanje Profesor teoretskih muzičkih predmeta. Timu Osnovne skole "Mehmed Handžić" se pridružuje u septembru 2017. godine. 

  Sretno je oženjen suprugom Ernom i ima jedno dijete. Svojim učenicima prenosi poruku: Ne čini drugima ono sto ne želiš da drugi čine tebi.

  Muzička kultura je jedan jako kreativan predmet koji je koncipiran na teoretskoj i praktičnoj nastavi. Cilj ovog predmeta je da se stvori i educira muzički pismena publika koja će poznavati zakonitosti muzike kroz teoretska znanja, gajiti najljepše muzičke vrijednosti i upoznati vrijednu muzičku literaturu kroz  pisane, audio i video zapise iz svih muzičkih razdoblja, sa posebnim akcentom na tradicionalnoj muzici naroda Bosne i Hercegovine.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba