• Dobrodošli u VIII razred

 • Razredni nastavnik: Senad Kanlić

  Rođen u Foči 26.9.1987. godine, a porijeklom iz Goražda, gdje je proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Potom odlazi u Sarajevo, gdje  završava Gazi Husrev-begovu medresu, a nakon toga studij arapskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu, stekavši zvanje Bakalaureat/bachelor arapskog jezika i književnosti.

  U Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ radi od decembra 2018. godine kao nastavnik arapskog jezika. U svom radu nastoji učenicima ukazati na istinske vrijednosti, pravilnim odgojem usmjeriti njihovu izgradnju u zdrave i jake ličnosti, naučiti ih da je uspjeh rezultat prvenstveno tog pravilnog odgoja, zatim rada, truda i kreativnog promišljanja, pri tome uvijek naglašavajući da odgoj i obrazovanje idu zajedno i da obrazovanje vrijedi samo uz pravilan odgoj.   

   

   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba