• Dobrodošli u VIII razred

  • Razredni nastavnik: Senad Saračević

    Rođen u Sarajevu 1985. godine, gdje je završio snovnu i srednju školu, te Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Na završnoj godini studija počinje se uključivati u rad sa djecom, koji u kontinuitetu traje i danas. Magistrira 2016/17.godine i stiče zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja.

    Prvo radno iskustvo kao profesor sporta i tjelesnog odgoja stekao je u Osnovnoj školi ''Sokolje'', a  početkom nove školske godine, 2017/2018,  postaje član nastavnog kadra Osnovne škole ''Mehmed Handžić''.

  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba