• UPIS

 • Poštovani roditelji,

  Shodno aktuelnim okolnostima, upis učenika u I razred u školsku 2020/2021. godinu će se vršiti elektronskim putem.


  Vaš zahtjev za upis u I razred ćete poslati putem e-mail-a na adresu info@osmh.edu.ba, na sljedeći način:


  PREDMET (naziv e-mail-a): ZAHTJEV ZA UPIS U PRVI RAZRED – IME I PREZIME DJETETA


  Sadržaj e-mail-a:

  Ime i prezime djeteta:

  JMBG:

  Datum rođenja:

  Ime i prezime roditelja koji podnosi zahtjev:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

   

  Nakon što podnesete zahtjev, u najkraćem vremenskom roku ćete biti kontaktirani od strane pedagoga škole.

   

  O UPISU I ŠKOLI UOPŠTE:

    •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba