• Eksterna matura je završni ispit devetogodišnjeg osnovnog obrazovajna koji zamjenjuje prijemni ispit pri upisu učenika u srednju školu. U Kantonu Sarajevo polaže se od 2012. godine i obavezna je za sve učenike završnih razreda u osnovnoj školi. Eksterna matura nije samo provjera znanja učenika, već je i jedna vrsta ocjenjivanja škola i nastavnika.

   

  Provjera znanja se vrši iz tri predmeta:

  - bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost,

  - matematika,

  - engleski jezik.

   

  Za pripremu učenika za polaganje eksterne mature nastavnici mogu koristiti kataloge ispitnih pitanja iz svih predmeta koji su dostupni na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (https://mon.ks.gov.ba/sektori/pos/eksterna-matura).

  Naša škola posvećuje posebnu pažnju pripremi učenika za polaganje ovog ispita kroz posebno uređen program rada. Naši maturanti se na dodatnim časovima pripremaju za ovaj ispit iz sva tri predmeta. Na kraju svakog mjeseca učenici se testiraju, te se prati napredak svih učenika na individualnoj osnovi. U svrhu postizanja što boljih rezultata na polaganju ispita eksterne mature, nastavnici zaduženi za pripremu učenika redovno komuniciraju sa roditeljima, te ih obavještavaju o trenutnom nivou usvojenosti gradiva njihove djece.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba