• Učenje na daljinu


  Za realizaciju nastave u digitalnom obliku naši nastavnici i učenici koriste set alata platforme Office 365, kojom možete pristupiti direktno sa ovog linka.


   

  Učenje na daljinu je savremeni oblik učenja i usvajanja novih znanja zasnovanog na digitalnim materijalima, instrukcijama i uputstvima koje nastavnik dostavlja učenicima upotrebom različitih informacionih tehnologija.  

  Obzirom da živimo u vremenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mogućnosti koje pruža ovakav proces učenja su gotovo neograničene. One nastavniku i učeniku omogućavaju ispoljavanje kreativnosti u radu i čine sam proces učenja značajno zanimljivijim i funkcionalnim.  

  Učenje na daljinu, „stavlja“ u ruke učenika proces učenja, pomaže mu da usvaja znanja vlastitim tempom, ne ograničava vremenski faktor, olakšava da povratna informacija bude uvijek dostupna, te učenika upućuje kako na nastavnika, tako i na druge učenike iz razreda, škole i šire.  

  Proces odvijanja učenja na daljinu u našoj školi vrši se unutar virtuelne učionice pripremljene u aplikaciji Microsoft Teams koja nastavniku i učenicima pruža brojne pogodnosti počevši od održavanja časova u realnom vremenu (dvosmjerna audio-vizuelna komunikacija), rad kroz elektronsku bilježnicu putem koje nastavnik distribuira nastavne materijale učenicima i kontinuirano, u realnom vremenu, prati njihov rad, sugeriše i vodi ih do višeg stepena usvajanja novih nastavnih sadržaja. Unutar virtuelne učionice omogućen je dvostruki oblik komunikacije na relaciji učenik-nastavnik i učenik-učenik (putem otvorenog kanala ili putem privatnih poruka), a koja omogućava učeniku da se dodatno informiše o određenoj oblasti i nastavniku da pravovremeno odgovori na postavljeni upit.

  Prednosti elektronske bilježnice su gotovo neograničene, počevši od činjenice da svi distribuirani nastavni materijali ostaju trajno arhivirani i ostaju dostupni učenicima tokom cijele školske godine. Unutar istih, ne postoje ograničenja, nastavnik pored tekstualnog sadržaja učenicima u mogućnosti je distribuirati i ilustrovani digitalni sadržaj, multimedijalni sadržaj, ali i izvršiti evaluaciju usvojenog znanja iz bilo koje oblasti.

  Nastavnik je također, u mogućnosti izvršiti provjeru znanja u obliku nastavnog listića, kroz vremenski kratke kvizove, čime može dobiti povratnu informaciju o stepenu usvojenosti određenog nastavnog sadržaja.

  Unutar virtuelne učionice, nastavniku i učenicima su dostupne i tri osnovne, dobro poznate aplikacije, koje zasigurno olakšavaju rad (Word, Excel i PowerPoint) i omogućavaju kolaboraciju između nastavnika i učenika.

  Integracija virtuelne učionice sa učionicom u školi, opremljenom najsavremenijim informacijsko-komunikacijskim alatima daje posve drugu dimenziju, omogućava istovremeno proces izvođenja tradicionalnog oblika nastave i proces izvođenja nastave učenja na daljinu. Time, učenici koji su iz određenih razloga spriječeni fizički prisustvovati procesu izvođenja tradicionalnog oblika nastave, od kuće imaju omogućen daljinski pristup učionici, posmatrajući na zaslonima svojih IKT uređaja (računar, tablet ili telefon) cjelokupan sadržaj zabilježen na pametnoj tabli zapisan od strane nastavnika, ali to nije sve, učenik u bilo kojem trenutku može podići ruku i tražiti dodatno pojašnjenje nastavnika o izloženom nastavnom sadržaju.

  Shodno prethodno navedenom, veoma je važno napomenuti da svaki realizovani čas unutar tradicionalne učionice, ostaje trajno audio-vizuelno zapisan u virtuelnoj učionici i time je omogućeno učeniku da naknadno izvrši pregled održanog časa i evenutalne propuste u procesu usvajanja gradiva nadomjesti ponovnim gledanjem i slušanjem izloženog nastavnog sadržaja.

  Na narednim slikama pogledajte kako mi to radimo!

   

   

   

    

      

     

         


   

   

   

   

   


      

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba