• U Osnovnoj školi “Mehmed Handžić” nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala.  Pored redovnih časova definisanih i propisanih Nastavnim planom i programom u našoj školi se realiziraju i dodatni časovi iz različitih oblasti vezanih za određeni nastavni predmet.

    U nastavku je tabela u kojoj je prikazan broj časova redovne i dodatne nastave koji se realiziraju u našoj školi, po nastavnim predmetima i razredima:

    Pored navedenih oblika realizacije nastavnog procesa u vidu redovne i dodatne nastave prikazanih u tabeli, učenici naše škole imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite vannastavne aktivnosti i programe, školske sekcije, kulturne programe, sportske aktivnosti i edukativne izlete/putovanja.


  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba