• Odgoj

 • „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo najbolje od sebe.“ 

       

  Odgoj svake osobe je osnov za normalan život. Jedan od osnovnih ciljeva rada svih uposlenika OŠ “Mehmed Handžić” jeste da učenici izađu iz ove škole kao ljudi lijepe naravi, svjesni i puni uvažavanja za sve što ih okružuje.


             Imajući u vidu činjenicu da djecu treba učiti lijepom ponašanju, svi uposlenici škole ličnim primjerom i odnosom prema okruženju učenike podstiču na lijepo ponašanje.     Pored toga, u OŠ „Mehmed Handžić“ razvili smo jedinstven program Podučavanja i Prepoznanja Pozitivnih Primjera Ponašanja, čiji je cilj motivisanje učenika da svakim danom budu sve bolji. Ovim programom su jasno definisane vrline koje podstičemo kod učenika, te način podučavanja, prepoznavanja i nagrađivanja pozitivnih primjera ponašanja.


             Od izuzetne je važnosti za normalno funkcionisanje škole da učenici konkretno znaju koja su to očekivana ponašanja u školi, šta su posljedice za neprimjerene oblike ponašanja, te da se svaki učenik i svaki incident tretira u odnosu na unaprijed utvrđena pravila. Stoga, pedagoška služba učenike redovno podsjeća na očekivana ponašanja u svim školskim prostorijama i na zbivanjima koja se tiču školskog okruženja, te je razvila i Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja, koji olakšava prepoznavanje takvih oblika ponašanja i precizira načine sankcionisanja.

            Više specifičnih informacija možete naći na linkovima svakog specifičnog programa. 


   „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo sve od sebe!“


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba