•  

  PODUČAVANJE I PREPOZNAVANJA POZITIVNIH PRIMERA PONAŠANJA – 5P   

   

  “OŠMH – 5P” program je odgojni program koji se fokusira na prepoznavanju i nagrađivanju pozitivnih primjera ponašanja, i to je nešto po čemu se naša škola posebno ističe. Nastao iz težnje da naši učenici što više napreduju u odgojnom segmentu procesa školovanja, a inspirisan je idejom “takmičenja u dobru”. Program se donekle razlikuje kod učenika razredne i učenika predmetne nastave.

  U nižim razredima, svi uposlenici škole, svakodnevno, školskim novčanicama nagrađuju učenike koji učine nešto dobro i lijepo po čemu bi drugima mogli biti primjer u ponašanju. Učenici sakupljaju novac, te nakon dvije sedmice u školskoj Magazi mogu da kupe za sebe, druga ili drugaricu nešto od školskog pribora, neku igračkicu ili slatkiš.


     


  Program prepoznavanja i nagrađivanja lijepog ponašanja u višim razredima se odvija kako na individualnom nivou za svakog učenika, tako i na kolektivnom nivou svakog odjeljenja. U segment kolektivnog nagrađivanja lijepog ponašanja, nastavnici imaju mogućnost da u toku svakog školskog časa, u zavisnosti od discipline i zalaganja koje su učenici pokazali, dato odjeljenje nagrade sa bodovima. Bodovi se zbrajaju na dvosedmičnom nivou, te odjeljenje koje je osvojilo najveći broj bodova bude nagrađenotako što okreće kolo sreće i na taj način bira nagradu za svog razrednika.

  Nadalje, na kraju mjeseca priliku za osvajanje nagrade dobija odjeljenje koje je osvojilo najveći broj bodova za taj mjesec. Primjeri nagrada za odjeljenje su izlet unutar Sarajeva, kvisko za cijeli razred, slobodan čas, druženje sa direktorom, palačinci za ručak, ručak po izboru učenika iz odjeljenja i sl.

  Pored ovih dvosedmičnih i mjesečnih nagrada, odjeljenje koje prvo sakupi 500 bodova, u određenom vremenskom periodu, biva nagrađeno izletom van Sarajeva ili nekom drugom ozbiljnijom nagradom, te preuzima Značku pobjednika 4P programa. Ta značka stoji na vratima odjeljenja do kraja narednog ciklusa sakupljanja bodova.

  Nagrađivanje na individualnom nivou je ono što je zajedničko za sve razrede. Ovo je dio 4P programa u kojem se nagrađuju pojedinačni učenici na kraju svake dvije sedmice na grupnom sastanku sa svim nastavnicima. Na tom sastanku, svaki nastavnik javno pohvaljuje jednog učenika koji se po nečemu posebno istakao u toku proteklog perioda, obrazlaže zbog čega je baš nju ili njega odabrao, te ga nominuje za nagradu. Učenici za svaku nominaciju dobiju nagradu, a oni kojima se posreći na kolu sreće mogu osvojiti neku od značajnijih nagrada, kao što su: ćevapi, pica ili palačinci za ručak, kvisko za test, dan bez uniforme i slično.

  Kroz ovaj, nama svojstven, odgojni pristup svi uposlenici OŠMH kod učenika podstiču želju i razvijaju volju za lijepim ponašanjem, indirektno ih uče primjerima lijepog ponašanja, te kod njih razvijaju svijest da dobro ponašanje biva nagrađeno. Sve to radimo inspirisani krilaticom “Takmičite se u dobru”.

   

   

  OČEKIVANA PONAŠANJA UČENIKA U ŠKOLI“

   

   Cilj

   Razvijanje svijesti o očekivanim normama ponašanja kod učenika, za cilj ima lični i socijalni razvoj učenika u zdrave, kreativne, samosovjesne, produktivne, odgovorne, solidarne ličnosti i članove zajednice.

  Pravilima ponašanja i djelovanja u školi, postavljaju se precizirane smjernice za očekivana ponašanja učenika a što rezultira jačanjem i razvojem ličnog identiteta, samosvijesti i samopouzdanja, empatije, te odgovornsti prema sebi, drugima i zajednici.

  Jasno definisanje, direktno i indirektno podučavanje pravilima i očekivanjima od učenika, osigurava svim učenicima i uposlenicima da se u školskom okruženju osjećaju ugodno, prihvaćeno i što je najvažnije, sigurno.

    

  Generalni opis očekivanih ponašanja u školi

   Obaveze i dužnosti svih učenika u Osnovnoj školi “Mehmed Handžić” su:

  ·       Dolazak u školu na vrijeme, urednog izgleda i u školskoj uniformi;

  ·       Ostavljanje mobilnih telefona na prijemu u školi i prijevozu, na predviđenim mjestima;

  ·       Čuvanje lične, tuđe i školske imovine;

  ·       Donošenje potrebnog pribora, materijala i opreme za nastavu;

  ·       Aktivno praćenje i sudjelovanje u realizaciji nastave i nastavnog procesa;

  ·       Poštivanje i ispunjavanje školskih obaveza i rokova koje postavljaju nastavnici;  

  ·       Poštovanje ličnog prostora svakog učenika i zaposlenika škole;

  ·       Poštivanje prava i dostojanstva svih učenika i uposlenika škole;

  ·       Čuvanje ličnog identiteta i identiteta škole;

  ·       Obaviještavanje razrednika ili pedagoga o promjenama u zdravstvenom stanju učenika;

  ·       Traženje pomoći od bilo kojeg zaposlenika škole u slučaju konflikta među učenicima;

  ·       Prijavljivanje svih nedozvoljenih oblika ponašanja nastavniku, razredniku ili pedagogu;

   

   

  Očekivana ponašanja u školskim prostorijama i okruženju

   Stepenice:

  ·        Stepenicama uvijek hodamo desnom stranom  

  ·        Na stepenicama poštujemo odstojanje i lični prostor drugih učenika i osoblja

  ·        Silazimo samo jedan dio stepenica prema uputstvu nastavnika


  U školskim hodnicima:

  ·        Sa prijateljima razgovaramo tiho

  ·        Dostojanstveno i lagano hodamo poštujući prostor drugih učenika

  ·        Poštujemo lični prostor drugih učenika i uposlenika

  ·        Krećemo se desnom stranom

  ·        Odgovorni smo za svoju i sigurnost drugih učenika

   

  Školski atrij:

  ·        Razgovaramo umjerenim tonom

  ·        Čuvamo i pazimo lične stvari i školski inventar

  ·        U atriju boravimo uz dozvolu i prisustvo odraslih

  ·        Kada igramo društvene igre, poštujemo pravila i igramo na fer način

   

  Školske učionice i kabineti:

  ·        Čuvamo lične stvari

  ·        Čuvamo školski inventar

  ·        Lične stvari drugih učenika uzimamo i posuđujemo samo uz njihovo odobrenje

  ·        Vodimo računa o urednosti i čistoći učionica i kabineta

  ·        Pažljivo slušamo nastavnike

   

  Trpezarija:

  ·        Prije i nakon jela, uvijek peremo ruke

  ·        Stojimo u  redu, prilikom uzimanja hrane

  ·        Uzet ćemo onoliko hrane koliko možemo pojesti

  ·        Za vrijeme jela, sjedimo na mjestima koje nam odrede dežurni nastavnici 

  ·        Mjesto za kojim jedemo ostavljamo urednim I ČISTIM iza sebe

  ·        Sa poštovanjem se obraćamo dežurnim nastavnicima i kuharicama

   

  Školski toaleti:

  ·        U wc-kabinu uvijek ulazimo sami

  ·        WC je mjesto iz kojeg se nakon pranja ruku odmah vraćamo u učionicu

  ·        Nakon upotrebe, toalet ostavljamo uredan i čist

  ·        Obavezno peremo ruke nakon korištenja toaleta

  ·        Vodu, toalet papir i ubruse koristimo racionalno

   

  Sportske svlačionice:

  ·        Svlačionicu koristimo za presvlačenje i pripremu za čas sporta

  ·        Zadržavamo se samo koliko je potrebno za presvlačenje

  ·        Koristimo samo svoje lične stvari

  ·        Svlačionicu iza sebe ostavljamo pospremljenom i urednom

   

  Sportska sala:

  ·        U sportsku salu ulazimo isključivo u opremi za sport

  ·        Vodimo računa o ličnoj higijeni i čistoći opreme za sport

  ·         Sprave i rekvizite koristimo samo sa odobrenjem nastavnika, na način kako je nastavnik pokazao

  ·        Salu ostavljamo urednom i vodimo računa o čistoći prostora

   

  Mesdžid:

  ·        U mesdžid ulazimo desnom nogom, a izlazimo lijevom

  ·        Ne prelazimo ispred klanjača

  ·        Sjedamo na prvo slobodno mjesto i ne razgovaramo

    

  U školskom dvorištu i na igralištu:

  ·        Krećemo se oprezno čuvajući svoju i sigurnost drugih učenika

  ·        Kulturno i sa poštovanjem razgovaramo sa drugima

  ·        Poštujemo okolinu i naselje kojem škola pripada, trudimo se da ne stavramo previše buke vani

  ·        Smeće bacamo u kante za otpatke

  ·        Prema mlađim učenicima odnosim se zaštitnički, a prema starijim s poštovanjem

  ·        Na igralište, školsko dvorište i van školskog objekta, izlazimo prema uputama nastavnika


   

  Školski prijevoz:

  ·       Na školski prijevoz stižemo na vrijeme

  ·       Pri ulasku u školski autobus, pozdravljamo vozača i druge učenike

  ·       Pri ulasku, mobilni telefon predajemo vozaču

  ·       Sjednemo na prvo slobodno mjesto ili mjesto koje nam vozač odredi

  ·       Pazimo da naše stvari nikome ne smetaju

  ·      Sjedimo na jednom mjestu bez galame i ometanja drugih u vožnji  •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba