•  

  Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja i mjerama sankcionisanja učenika, u OŠ„Mehmed Handžić“ je u upotrebi od 2017/2018. školske godine.

  Cilj Protokola je postavljanje adekvatnih smjernica i instrukcija djelovanja svih sudionika odgojnog procesa, u slučajevima pojave neprihvatljivih i nedozvoljenih oblika ponašanja kod učenika.

  U primarnom fokusu Protokola je zaštita učenika, regulisanje prava, obaveza i odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, te transparentan i sistematičan pristup svakom pojedincu i svakom incidentu.

  Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja segmentiran je na četiri nivoa djelovanja, koji se razlikuju po intenzitetu, stepenu rizika, učestalosti nedozvoljenih oblika ponašanja te posljedicama i konsekvencama učinjenog. 

  Kada se tiče odgovornosti i posljedica neprihvatljivih i nedozvoljenih oblika ponašanja, Protokol jasno definiše nivoe i mjere sankcionisanja koji su prilagođeni uzrastu i koji za cilj imaju da učenika navedu na razmišljanje i želju i volju za poboljšanjem.   

  Moralni odgoj, jačanje identiteta i cjeloživotno učenje su vrijednosti koje učenici usvajaju u našoj školi kao prihvatljive norme ponašanja, a  kroz primjenu Protokola uče se razvijanju samosvijesti i lične odgovornosti, te razvijanju socio-emocionalnih vještina potrebnih za dalje školovanje i život.
 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba