•  VJERSKE AKTIVNOSTI U OŠ “MEHMED HANDŽIĆ”


    


  Odgoj učenika je jedna od osnovnih funkcija škole, a ujedno i jedan od postulata na kojem je zasnovan princip rada Osnovne škole “Mehmed Handžić”. Najbitnije nam je u radu da naši učenici izrastu u dobre i pozitivne osobe, koje će biti svjesne da nam sreća uveliko ovisi o našem odnosu prema svima i svemu oko nas.

   

  Cjelokupan odgojni rad u našoj školi baziramo na dva principa koji se bave odnosom čovjeka prema okolini  i prema drugom čovjeku. Prvi princip jeste taj da drugome trebamo željeti isto što i sebi, a drugi je da se trebamo natjecati u dobru.

   

  Inspiraciju da ove principe sprovodimo u djelo često crpimo iz islama, tako u školi pokušavamo da gajimo i neke vjerske i tradicionalne vrijednosti, a sve u granicama vremena, prostora i okvira u kojima živimo.


    

   

  U okviru vjerskog života u OŠ “Mehmed Handžić”, učenici imaju priliku da učestvuju u sljedećim aktivnostima: 

   

  • Džuma namaz za učenike od I do IX razreda. Dugo godina naši učenici su posjećivali Lužansku džamiju petkom kako bi sa svojim nastavnicima obavili džumu namaz. Shodno tome da je broj učenika koji su posjećivali istu, konstantno rastao, džumu namaz smo, uz saglasnost Rijaseta islamske zajednice, počeli obavljati u školskom mesdžidu. 

   

  • Podne i ikindija namazi u džematu, tako da učenici, shodno rasporedu i protokolu, imaju mogućnost klanjati dnevne namaze, nakon čega nastavljaju sa svojim školskim obavezama. 
  • Hifz program - učenje, razumijevanje i memorisanje Kur’ana, koncept je hifz programa, a sastoji se iz dva dijela - učenje i memorisanje kur’anskih sura iz posljednjeg dijela (džuza) Kur’ana i hifz (memorisanje) cijelog Kur’ana. Osnovni cilj programa hifza u našoj školi je upoznavanje učenika s kur’anskim pismom i tekstom, te razumijevanje uloge i pouke korisnih priča i kazivanja o poslanicima koji se spominju kroz Kur’an. U realizacije programa hifza učestvuju tri nastavnika: Mirza Selimović, nastavnik vjeronauke, Senad Kanlić, profesor arapskog jezika i hfz. Ibrahim Bukvić.   
   Želja nam je da se djeca druže s Kur’anom i kur’anskim kazivanjima, da razgovaramo o poukama i porukama kur’anskih sura i da učenici Kur’an uče napamet, shodno svojim željama i mogućnostima.  
  • Čitanje poučnih priča za učenike od I do VI razreda, praksa je koju imamo dok su naši učenici na online nastavi. Cilj je kontinuitet poruka i  važnost džuma namaza u kome se ogleda kompaktnost, brojnost i snaga, kao i zajednička spremnost za rješavanje svih problema koji im se nađu na putu do cilja, što sve podstiče na moralan i kreposan život, a odvraća od svih oblika griješenja. Važno je da se učenici duhovno okrijepe i podstaknu na vršenje dobra, što ima višestruku korist.  
  • Takmičenja u učenju Kur’ana 
  • Obilježavanje svih značajnih datuma u islamskom kalendaru prigodnim programima i predavanjima; Lejletu'l-miradž, Lejletu'l-berat, Dan džamija, Dan pobjede na Bedru, Lejletu-l Kadr, Bajrami, Nova hidžretska godina, Mevlud i Ašura.


   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba