•  

  „OČEKIVANA PONAŠANJA UČENIKA U ŠKOLI“

   

  Cilj

  Razvijanje svijesti o očekivanim normama ponašanja kod učenika, za cilj ima lični i socijalni razvoj učenika u zdrave, kreativne, samosovjesne, produktivne, odgovorne, solidarne ličnosti i članove zajednice.

  Pravilima ponašanja i djelovanja u školi, postavljaju se precizirane smjernice za očekivana ponašanja učenika a što rezultira jačanjem i razvojem ličnog identiteta, samosvijesti i samopouzdanja, empatije, te odgovornsti prema sebi, drugima i zajednici.

  Jasno definisanje, direktno i indirektno podučavanje pravilima i očekivanjima od učenika, osigurava svim učenicima i uposlenicima da se u školskom okruženju osjećaju ugodno, prihvaćeno i što je najvažnije, sigurno.

   

  Opis očekivanih ponašanja u školi

  ·        Obaveze i dužnosti svih učenika u Osnovnoj školi “Mehmed Handžić” su:

  ·        Dolazak u školu na vrijeme, urednog izgleda i u školskoj uniformi;

  ·        Ostavljanje mobilnih telefona na prijemu u školi i prijevozu, na predviđenim mjestima;

  ·        Čuvanje lične, tuđe i školske imovine;

  ·        Donošenje potrebnog pribora, materijala i opreme za nastavu;

  ·        Aktivno praćenje i sudjelovanje u realizaciji nastave i nastavnog procesa;

  ·        Poštivanje i ispunjavanje školskih obaveza i rokova koje postavljaju nastavnici; 

  ·        Poštovanje ličnog prostora svakog učenika i zaposlenika škole;

  ·        Poštivanje prava i dostojanstva svih učenika i uposlenika škole;

  ·        Čuvanje ličnog identiteta i identiteta škole;

  ·        Obaviještavanje razrednika ili pedagoga o promjenama u zdravstvenom stanju učenika;

  ·        Traženje pomoći od bilo kojeg zaposlenika škole u slučaju konflikta među učenicima;

  ·        Prijavljivanje svih nedozvoljenih oblika ponašanja nastavniku, razredniku ili pedagogu;

    

  Očekivana ponašanja u školskim prostorijama i okruženju

   Stepenice:

  ·        Stepenicama uvijek hodamo desnom stranom 

  ·        Na stepenicama poštujemo odstojanje i lični prostor drugih učenika i osoblja

  ·        Silazimo samo jedan dio stepenica prema uputstvu nastavnika


  Školski hodnici:

  ·        Sa prijateljima razgovaramo tiho

  ·        Dostojanstveno i lagano hodamo poštujući prostor drugih učenika

  ·        Poštujemo lični prostor drugih učenika i uposlenika

  ·        Krećemo se desnom stranom

  ·        Odgovorni smo za svoju i sigurnost drugih učenika


  Školski atrij:

  ·        Razgovaramo umjerenim tonom

  ·        Čuvamo i pazimo lične stvari i školski inventar

  ·        U atriju boravimo uz dozvolu i prisustvo odraslih

  ·        Kada igramo društvene igre, poštujemo pravila i igramo na fer način


   Školske učionice i kabineti:

  ·        Čuvamo lične stvari

  ·        Čuvamo školski inventar

  ·        Lične stvari drugih učenika uzimamo i posuđujemo samo uz njihovo odobrenje

  ·        Vodimo računa o urednosti i čistoći učionica i kabineta

  ·        Pažljivo slušamo nastavnike


   Trpezarija:

  ·        Prije i nakon jela, uvijek peremo ruke

  ·        Stojimo u  redu, prilikom uzimanja hrane

  ·        Uzet ćemo onoliko hrane koliko možemo pojesti

  ·        Za vrijeme jela, sjedimo na mjestima koje nam odrede dežurni nastavnici

  ·        Mjesto za kojim jedemo ostavljamo urednim I ČISTIM iza sebe

  ·        Sa poštovanjem se obraćamo dežurnim nastavnicima i kuharicama


  Školski toaleti:

  ·        U wc-kabinu uvijek ulazimo sami

  ·        WC je mjesto iz kojeg se nakon pranja ruku odmah vraćamo u učionicu

  ·        Nakon upotrebe, toalet ostavljamo uredan i čist

  ·        Obavezno peremo ruke nakon korištenja toaleta

  ·        Vodu, toalet papir i ubruse koristimo racionalno


   Sportske svlačionice:

  ·        Svlačionicu koristimo za presvlačenje i pripremu za čas sporta

  ·        Zadržavamo se samo koliko je potrebno za presvlačenje

  ·        Koristimo samo svoje lične stvari

  ·        Svlačionicu iza sebe ostavljamo pospremljenom i urednom


   Sportska sala:

  ·        U sportsku salu ulazimo isključivo u opremi za sport

  ·        Vodimo računa o ličnoj higijeni i čistoći opreme za sport

  ·        Sprave i rekvizite koristimo sa odobrenjem nastavnika, na način kako je nastavnik pokazao

  ·        Salu ostavljamo urednom i vodimo računa o čistoći prostora


  Mesdžid:

  ·        U mesdžid ulazimo desnom nogom, a izlazimo lijevom

  ·        Ne prelazimo ispred klanjača

  ·        Sjedamo na prvo slobodno mjesto i ne razgovaramo


   Školsko dvorište i igralište:

  ·        Krećemo se oprezno čuvajući svoju i sigurnost drugih učenika

  ·        Kulturno i sa poštovanjem razgovaramo sa drugima

  ·        Poštujemo okolinu i naselje kojem škola pripada, trudimo se da ne stavramo previše buke vani

  ·        Smeće bacamo u kante za otpatke

  ·        Prema mlađim učenicima odnosim se zaštitnički, a prema starijim s poštovanjem

  ·        Na igralište, školsko dvorište i van školskog objekta, izlazimo prema uputama nastavnika


   Školski prijevoz:

  ·        Na školski prijevoz stižemo na vrijeme

  ·        Pri ulasku u školski autobus, pozdravljamo vozača i druge učenike

  ·        Pri ulasku, mobilni telefon predajemo vozaču

  ·        Sjednemo na prvo slobodno mjesto ili mjesto koje nam vozač odredi

  ·        Pazimo da naše stvari nikome ne smetaju

  ·        Sjedimo na jednom mjestu bez galame i ometanja drugih u vožnji


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba