• SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

  RAZRED: I

  Bosanski jezik i književnost - Čitanka - radni udžbenik; Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović, „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  Cabridge program - Our Discovery Island starter (udžbenik i radna sveska)

  Engleski jezik – I - “English Adventure Starter A” udžbenik i radna sveska (Pupil's book and Activity Book) Cristiana Bruni, Pearson Longman, Buybook

  Likovna kultura - radni udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

  Mala vježbanka „Sarajevo Publishing“

  Matematika - radni udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

  Moja okolina - radni udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

  Muzička kultura - radni udžbenik; Selma Ferović, Indira Meškić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

  Vjeronauka - Vjeronauka 1; Ibrahim Begović, El-Kalem

   

  PRIBOR:

  ·      blok 2, 3 komada

  ·      geometrijski pribor (trougao, linijar)

  ·      mala sveska sa linijama, 5 komada

  ·      pribor za likovnu kulturu ( voštane boje, akvarel boje, flomasteri, plastelin, drvene boje, kolaž papir, makazice, šiljalo, gumice).

  ·      sportska oprema (bijela majica, trenerka ili šorc, bijele čarape i tenisice)

  ·      sveska sa kvadratićima , 1 komad

  ·      velika sveska bez linija, 1 komad

   

   

  RAZRED: II

  Bosanski jezik I književnost:

  ·      Čitanka, autor: Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija, Belma Dilberović

  ·      Radna sveska uz čitanku, autor: Belma Dilberović

  ·      Velika sveska s linijama

  Matematika: 

  ·      Matematika, autor: Boško Jagodić

  ·      Matematika - radna sveska, autor: Boško Jagodić                                                                                                                                                                                                                   

  ·      Velika sveska s kvadratićima

  Moja okolina:

  ·      Moja okolina, autor: S.Bijedić, Zinaida Livnjak

  ·      Moja okolina - radna sveska, autor: S. Bijedić, Zinaida Livnjak      

  ·      Velika sveska s linijama

  Likovna kultura:

  ·      Blok 2,

  ·      vodene boje, kist, plastična šoljica, krpica, drvene boje, flomasteri, voštane boje, plastelin, makaze, kolaž papir

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura, autor: Selma Ferović, Indira Meškić

  ·      Mala sveska s linijama

  Tjelesni I zdravstveni odgoj:

  ·      Bijela majica, šorts ili trenerka, patike, bijele čarape, peškir.

  Vjeronauka: 

  ·      Vjeronauka udžbenik za II razred, Muamer Tinjak, El kalem 

  ·      Mala sveska s linijama

  Engleski jezik:       

  ·      II “English Adventure Starter B” udžbenik i radna sveska (Pupil's book and Activity Book) Cristiana Bruni, Pearson: Longman; Buybook   

  ·      Mala sveska s linijama

  Engleski – Cambridge:

  ·      Our discovery island 1, udžbenik I radna sveska, knjižara Buybook

  ·      Mala sveska s linijama

   

  RAZRED: III

  Bosanski jezik i književnost:

  ·      Čitanka za 3. razred, Zehra Hubijar, Bosanska riječ

  ·      Mali vodič za lektiru 2-5, Sead Prljača, Sarajevo Publishing

  Matematika: 

  ·      Matematika za 3. razred, Boško Jagodić, Sarajevo Publishing

  ·      Radna sveska, Boško Jagodić, Sarajevo Publishing

  Moja okolina:         

  ·      Moja okolina za 3. razred, Zinaida Livnjak, Sarajevo Publishing

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura za 3. razred, Selma Ferović i Indira Meškić, Sarajevo Publishing

  Engleski jezik:

  ·      English Adventure Level 1 Pupils Book and Activity Book, Worrall Anne, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić, Buybook

  Cambridge:

  ·      English Our Discovery Island Level 2 Pupils Book and Activity Book, Buybook

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka 3. razred, Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirovac, El-Kalem

   

  PRIBOR:

  Male sveske ( 5 komada) sa linijama za predmete:

  ·      Bosanski jezik i književnost

  ·      Moju okolinu 

  ·      Engleski jezik

  ·      Engleski jezik Cambridge

  ·      Vjeronauku

  Dodatne sveske:

  ·      Jedna sveska sa kvadratićima za matematiku

  ·      Jedna velika sveska A4 formata sa linijama debelih korica

  ·      Jedna velika sveska A4 formata za Odgojno rekreativne aktivnosti

  ·      Mala sveska bez linija za Muzičku kulturu

  PERNICA u kojoj su: dvije do tri obične olovke, gumica, šiljalo, kratki linijar, drvene bojice, flomasteri.

  TJELESNI I ZDRASTVENI ODGOJ: patike, bijela pamučna majica, bijele čarape, donji dio trenerke/helanke ( u zimskom periodu i gornji), peškirić.

  LIKOVNA KULTURA: U kutiji/vrećici na kojoj piše ime staviti slijedeći pribor: najlon/papir za prekrivanje klupe, dvije čiste čašice za vodu/paletu, krpicu za brisanje kistova, mekanu olovku za likovni (olovka B), jedan debeli kist za slikanje vodenim bojama, jedan tanki kist za slikanje vodenim bojama, plastelin, vodene boje,voštane boje, tempere, kolaž papir,ljepilo,makaze,blok 3 ( 3 kom)

   

  RAZRED: IV

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura sa CD-om, Udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Selma Ferović

  Moja okolina:

  ·      Udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak 

  ·      Moja okolina - radna sveska, radna sveska za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

  Matematika:

  ·      Udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Boško Jagodić

  ·      Matematika - radna sveska, radna sveska za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Boško Jagodić

  Bosanski jezik i književnost:

  ·      Udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Zehra Hubijar

  ·      Radna sveska - Radna sveska za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Zehra Hubijar i Sanja Soče

   

  Pribor:

  ·      BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Sveska sa linijama, zadaćnica, pribor za crtanje i pisanje

  ·      MATEMATIKA - Sveska sa kvadratićima, zadaćnica, grometrijski pribor za crtanje.

  ·      MOJA OKOLINA - Sveska sa linijama

  ·      MUZICKA KULTURA - Kajdanka

  ·      VJERONAKA-Svska sa linijama

  ·      LIKOVNA KULTURA - Blok broj 4 (voštane boje, akvarel boje, flomasteri, tempera boje, plastelin ,drvene boje, kolaž papir, makazice, mali linijar i trokut, paket olovaka, šiljalo, gumice)

  ·      TJELESNI ZDRAVSTVENI ODGOJ - Sportska oprema (bijela pamucna majica)

   

  RAZRED: V

  Matematika:

  ·      Matematika za V razred - Atija Fako

  ·      Radna sveska za matematiku - Atija Fako

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A4 tp kvadratići)

  ·      Sveska za vježbanje (Sveska A5 mp kvadratići)

  ·      Zadaćnica

  ·      Geometrijski set

  Bosanski jeziik:

  ·      Čitanka Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović, Refik Bulić

  ·      Radna sveska za bosanski jezik - Refik Bulić

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A4 tp linije)

  ·      Zadaćnica

  Priroda:

  ·      Udžbenik i radna sveska -  Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević    

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A5 tp linije)

  Društvo:

  ·      Udžbenik i radna sveska, autor Amira Idrizović         

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A5 tp linije)

  Engleski jezik:

  ·      V Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik i radna sveska sa CD - om Mirela Vasić, Zarifa Kazazović; „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A5 tp linije)

  Arapski jezik:

  ·      Arapski jezik V - za peti razred osnovne škole - drugi strani jezik,  

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A5 mp linije)

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka 5 Mustafa Prljača, Nezir Halilović EL-KALEM    

  ·      Sveska za redovne časove (Sveska A5 mp linije)

  Likovna kultura:

  ·      Blok za crtanje V

  ·      Flomasteri, olovke u boji, akvarel boje, tempere, plastelin, tuš.

  ·      Čaša za vodu, kistovi za bojenje

  Kultura življenja:

  ·      V Kultura življenja; S.Kapić          

  Osnove tehnike:

  ·      V Osnove tehnike; M.Cvjetinović, S.Ljubović E.Korjenić, N.Ahmetović, S.Numić, N.Brajlović

  ·      (udžbenik i radna sveska) 

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura za V razred Senad Kazić       

  ·      Kajdanka

  Cambridge program:

  ·      V razred - Our Discovery Island 4 (udžbenik i radna sveska)         

  Tjelesni i zdravstveni odgoj:

  ·      Osnovna oprema

   

   

  RAZRED: VI

   

  Bosanski jezik:

  ·      Čitanka - A.Verlašević, Vesna Alić, „Vrijeme“ Zenica, „Nam“, Tuzla 

  ·      Zadaćnica, 2 sveske deblje korice mala i velika.

  Engleski jezik:

  ·      Chalenges 1Student's Book and Challenges 1 WORKBOOK, Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, SarajevoSveska sa linijama, olovka, gumica, zadaćnica.

  Matematika:

  Matematika 6 razred, Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević, „Dječija knjiga“    

  ·      Velika računska sveska, računska zadaćnica, geometrijski pribor ( 2 trokuta, linijar, šestar) olovka, nekoliko bojica ili flomastera različite boje (3-4), makaze, ljepilo.

  Informatika:

  ·      udžbenik za VI razred: Suada Numić, Daliborka Vilić  „Nam“,Tuzla 

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka, Emina Grabus, Muamera Bašić, EL – KALEM, Sveska sa linijama, olovka, gumica.

  Historija:

  ·      Historija, Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, „Bosanska knjiga“ Sarajevo     

  ·      Sveska pisana, olovka.

  Biologija:     

  ·      Biologija, Amela Begić, „Bosanska knjiga“, Sarajevo 

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura, Senad Kazić, „Bosanska knjiga“, Sarajevo 

  ·      Kajdanka i sveska sa linijama.

  Geografija:

  ·      Geografija, Alma Pobrić, Greta Župančić, „Bosanska riječ“ Sarajevo       

  ·      Atlas, sveska sa kockicama, olovka, drvene bojice

  Arapski jezik:

  ·      Arapski jezik za VI razred  Saudin Sirvo, Ahmed Halilović, „Kaligraf“ Sarajevo     

  ·      Pisana sveska za školski i domaći rad.

  ·      Pisana sveska za strane riječi, olovka.

  Tehnička kultura:

  ·      Tehnička kultura - udžbenik i dnevnik rada, Milan Cvjetanović, Sulejman Ljubović, „Bosanska riječ“

  ·      Sveska A4 format bez linija, 2 trokuta, linijar, šestar, gumica, olovka.

  RAZRED: VII

  Bosanski jezik:

  ·      Čitanka, A.Verlašević, Vesna Alić, „Nam“, Tuzla       

  ·      Zadaćnica, sveska sa linijama

  Engleski jezik:

  ·      Chalenges 1Student's Book and Challenges 2 WORKBOOK, Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

  ·      Sveska s linija, olovka, gumica i zadaćnica

  Matematika:

  ·      Matematika, Šefket Arslanagić,   „Bosanska riječ“     

  ·      Velika računska sveska, računska zadaćnica, geometrijski pribor (2 trokuta, linijar, šestar), grafitna olovkanekoliko bojica ili flomastera različite boje (3-4), makaze, ljepilo u stiku

  Arapski jezik:

  ·      Arapski jezik VII, Saudin Sirvo, Ahmed HALILOVIĆ, „Kaligraf“ Sarajevo  

  ·      Pisanska sveska za školski i domaći rad, pisanska sveka za strane riječi, olovka i gumica

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka VII, Š. Sulejmanović, S. Husić,      EL – KALEM 

  ·      Olovka, gumica, sveska sa linijama

  Historija:

  ·      Historija VII, A.Hasačić, Sarajevo

  ·      Sveska sa linijama, olovka i gumica

  Biologija:

  ·      Biologija VII, Amela Begić , R. Tupkušić, J.Hadzihalilović, „Bosanska knjiga“, Sarajevo    

  ·      Sveska sa linijama, olovka i gumica

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura VII, Senad Kazić, „Bosanska knjiga“, Sarajevo     

  ·      Obična sveska sa linijama, kajdanka

  Geografija:

  ·      Geografija VII, Alma Pobrić, Greta Župančić, „Bosanska riječ“ Sarajevo  

  ·      Atlas, sveska, olovka, bojice drvene

  Informatika:

  ·      udžbenik za VI razred: Suada Numić, Daliborka Vilić  „Nam“,Tuzla 

  Tehnička kultura:

  ·      Tehnička kultura, udžbenik i dnevnik rada VII, Milan Cvjetanović, Sulejman Ljubović, „Bosanska riječ“

  ·      Sveska A4 format bez linija, dva trokuta, linijar, šestar, gumica i olovka

  Građansko obrazovanje:

  ·      NEMA UDŽBENIKA         

  ·      Sveska sa lnijama, sveksa i olovka

  Fizika:

  ·      Fizika VII, Fahreta S, Sarajevo Publishing       

  ·      Velika računarska sveska

  RAZRED: VIII

  Bosanski jezik:

  ·      Čitanka, A.Verlašević, Vesna Alić, „Nam“, Tuzla       

  ·      Velika sveska sa linijama, zadaćnica

  Engleski jezik:

  ·      Chalenges 1Student's Book and Challenges 3  WORKBOOK, Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

  ·      Sveska sa linijama, olovka i gumica, zadaćnica

  Matematika:

  ·      Matematika VIII, A. Juzonović, „Sarajevo Publishing“ 

  ·      Velika računska sveska, računska zadaćnica, geometrijski pribor (2 trokuta, linijar, šestar), grafitna olovka, nekoliko bojica ili flomastera različite boje

  Arapski jezik:

  ·      Arapski jezik VIII, Saudin Sirvo, Ahmed HALILOVIĆ „Kaligraf“ Sarajevo  

  ·      Pisanska sveska za školski i domaći rad, pisanska sveska za strane riječi, olovka i gumica

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka VIII, Š. Sulejmanović, S. Husić      EL – KALEM

  ·      Sveska sa linijama, olovka I gumica

  Historija:

  ·      Historija VIII, A.Hasačić, Sarajevo        

  ·      Sveska sa linijama, olovka i gumica

  Biologija:

  ·      Biologija VIII, Amela Begić, R. Tupkušić, J.Hadzihalilović, „Bosanska knjiga“, Sarajevo    

  ·      Velika sveska sa linijama

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura  VIII,        Senad Kazić, „Bosanska knjiga“, Sarajevo      

  ·      Sveska sa linijama, kajdanka

  Likovna kultura:

  ·      Likovna kultura, Š.Sulejmanović, EL – KALEM,        

  ·      Blok 5, papir, flomasteri, tempere, glina

  Geografija:

  ·      Geografija VIII

  ·      Atlas, sveska sa kvadratićima, drvene bojice i atlas za osnovnu ili srednju školu

  Informatika:

  ·      Informatika za 7. razred, Daliborka Velić, Amela Kazazić, "Vrijeme", Zenica, "Nam", Tuzla

   

  RAZRED: IX

  Bosanski jezik I književnost:

  ·      Čitanka IX, A.Verlašević, V.Alić, "Vrijeme", Zenica, "Nam", Tuzla   

  ·      Velika sveska s linijama, zadaćnica s linijama, dvije male sveske s linijama, obična I heijska olovka

  Matematika:

  ·      Matematika za 9. razred - Šefket Arslanagić, Dječija knjiga Sarajevo, Bosanska riječ Sarajevo  

  ·      Velika sveska s kvadratićima, pribor za geometriju, zadaćnica

  Biologija :

  ·      Udžbenik za deveti razred, autori: Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić - Bosanska knjiga Sarajevo        

  ·      Sveska s linijama

  Likovna kultura:

  ·      Blok 5, vodene boje, kistovi, plastična šoljica, krpica, drvene boje, flomasteri, voštane boje, plastelin, makaze, kolaž papir

  Muzička kultura:

  ·      Muzička kultura za deveti razred, autor: Refik Hodžić 

  ·      Kajdanka, sveska s linijama

  Tjelesni I zdravstveni odgoj:                 

  ·      Bijela majica, šorc ili trenerka, patike, bijele čarape, peškir

  Vjeronauka:

  ·      Vjeronauka 9, Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić EL-KALEM  

  ·      Sveska s linijama

  Engleski jezik:       

  ·      IX Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES 4 Asmir Mešić, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska „Buybook“ Sarajevo      

  ·      Sveska s linijama

  Engleski – Cambridge:     

  ·      IX razred - ne kupuje knjige, rade vježbe iz kataloga za eksternu maturu, te sa kopiranih materijale 

  ·      Sveska s linijama

  Geografija:

  ·      Geografija za IX razred: Almira Bečirović,Edis Hadžić,Samir Bajraktarević i Anđelina Sulejmanović  

  ·      Sveska s linijama

  Historija:

  ·      Historija IX razred-Izet Šarić, Mirza Čehajić. NAM Tuzla, Vrijeme Zenica 

  ·      Sveska s linijama

  Hemija:

  ·      Hemija IX razred - Hemija za IX razred devetogodišnje osnovne škole Mediha Musić, Nataša Miličević  

  ·      Velika sveska s linijama, bojice, digitron,

  Fizika:         

  ·      Fizika IX Nada Gabela, Hasnija Muratović      

  ·      Sveska s kvadratićima

  Arapski jezik:         

  ·      Arapski jezik za VIII - za osmi razred osnovne škole - drugi strani jezik. Autori: Saudin Sivro i Ahmed Halilović. 

  ·      Sveska s linijama

  Tehnički kultura:

  ·      IX Tehnička kultura; Ć.Ahmetović, S.Numić, N.Kulenović Ć.Ahmetović, S.Numić, N.Kulenović

  ·      Sveska A4 bez linija, tehnička olovka, gumica, linijar, dva trokuta, šestar, makaze, ljepilo.

  Informatika:

  ·      Informatika za 7. razred, Daliborka Velić, Amela Kazazić, "Vrijeme", Zenica, "Nam", Tuzla

   


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba