• Konkursi

  • Za školsku 2020/2021. godinu u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ ispod su otvorene pozicije za sljedeća radna mjesta:


    - nastavnik tehničke kulture (4 časa) + osnovi tehnike (1 čas)


    Zainteresirani kandidati za otvorena radna mjesta svoje aplikacije sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na e-mail info@osmh.edu.ba


    Posjetite nas opet.


  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba