• Konkursi

 • Za školsku 2020/2021. godinu u Osnovnoj školi „Mehmed Handžić“ ispod su otvorene pozicije za sljedeća radna mjesta:


  - nastavnik tehničke kulture (4 časa) + osnovi tehnike (1 čas)

  - nastavnik likovne kulture (4 časa) 


  Zainteresirani kandidati za otvorena radna mjesta svoje aplikacije sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na e-mail info@osmh.edu.ba


  Posjetite nas opet.


 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba