• Za realizaciju nastave u digitalnom obliku naši nastavnici i učenici koriste set alata platforme Office 365, kojom možete pristupiti direktno sa ovog linka.


  •  
  •  
  •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba