• Historijat • OŠ „Mehmed Handžić“ smještena je na teritoriji općine Ilidža, u mirnom porodičnom naselju Lužani. Pohađa je oko 300 učenika od I do IX razreda.


    


  Osnovana je 18.4.2002.godine pod nazivom Osnovna škola „El-Manar“, kao privatna osnovna škola, a zvanično je počela sa radom 2.9.2002.godine. Orginalni osnivač škole je Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“, sa kojom škola ima usku saradnju. Godine 2017. Osnivač škole je postao „Senabil d.o.o.“, koji je ujedno Osnivač i Ustanove „Amel i Nur“. Usluge odgoja i obrazovanja osnovnoškolcima pruža već 17 godina, a više od 250 maturanata je uspješno završilo svoje osnovno obrazovanje u ovoj ustanovi.

  Školske 2017/18. godine, škola mijenja naziv u Osnovna škola „Mehmed Handžić“, a naziv dobija po jednom od najvažnijih bošnjačkih ličnosti sa početka 20. stoljeća, koji je propagirao važnost čuvanja tradicije i praćenje napretka koji ide u korak sa vremenom. Ovo su ujedno i dva osnovna načela koja su vodilja odgojno-obrazovnog rada škole.


    


  OŠ „Mehmed Handžić“ je autohtona bosanska škola, koja za viziju ima jačanje identiteta,  razvijanja moralnog odgoja, te razvijanje odgovornosti za cjeloživotno učenje kod učenika. Način na koji se ovo postiže jeste da se učenici potiču da sami otkrivaju svoje potencijale. Moto učenika OŠ „Mehmed Handžić“ je: „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo sve od sebe“!


    

   

  Prvi direktor škole bio je prof. Bahrudin Kurtagić koji je svoje dugogodišnje iskustvo u prosvjetno pedagoškom radu sticao obnašajući veoma značajne funkcije u kantonalnom i državnom ministarstvu za prosvjetu. U toku svog mandata svoje bogato iskustvo nesbično je dijelio sa tadašnjim mladim kadrom škole, te mnogima od njih bio velika podrška i uzor u radu. Na poziciji direktora ostao je sve do oktobra 2008. godine, kada funkciju direktora škole preuzima dotadašnja pedagogica škole prof. Jasna Ćosović. Mlada direktorica škole svojim velikim trudom, radom i zalaganjem nastavila je da vodi školu uspješno po već tada poznatom modelu i principima rada sve do decembra 2016. godine. Od janura 2017. godine pa do danas školom rukovodi mr. Vedad Imamović.


   

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba