• Historijat • OŠ „Mehmed Handžić“ smještena je na teritoriji općine Ilidža, u mirnom porodičnom naselju Lužani. Pohađa je oko 220 učenika od I do IX razreda.


    


  Osnovana je 18.4.2002.godine pod nazivom Osnovna škola „El-Manar“, kao privatna osnovna škola, a zvanično je počela sa radom 2.9.2002.godine. Orginalni osnivač škole je Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“, sa kojom škola ima usku saradnju. Godine 2017. Osnivač škole je postao „Senabil d.o.o.“, koji je ujedno Osnivač i Ustanove „Amel i Nur“. Usluge odgoja i obrazovanja osnovnoškolcima pruža već 17 godina, a više od 250 maturanata je uspješno završilo svoje osnovno obrazovanje u ovoj ustanovi.

  Školske 2017/18. godine, škola mijenja naziv u Osnovna škola „Mehmed Handžić“, a naziv dobija po jednom od najvažnijih bošnjačkih ličnosti sa početka 20. stoljeća, koji je propagirao važnost čuvanja tradicije i praćenje napretka koji ide u korak sa vremenom. Ovo su ujedno i dva osnovna načela koja su vodilja odgojno-obrazovnog rada škole.


    


  OŠ „Mehmed Handžić“ je autohtona bosanska škola, koja za viziju ima jačanje identiteta,  razvijanja moralnog odgoja, te razvijanje odgovornosti za cjeloživotno učenje kod učenika. Način na koji se ovo postiže jeste da se učenici potiču da sami otkrivaju svoje potencijale. Moto učenika OŠ „Mehmed Handžić“ je: „Mi smo odgovorni, puni poštovanja i uvijek dajemo sve od sebe“!


    

 •  
 •  
 •  
Osnovna škola "Mehmed Handžić"
Hamze Čelenke br. 1. Lužani, Ilidža-Sarajevo
Tel: (033) 626-077   Fax: (033) 764-111
Mobitel: (062) 757-557
Email: info@osmh.edu.ba