5P program

PODUČAVANJE I PREPOZNAVANJE POZITIVNIH PRIMERA PONAŠANJA – 5P

OŠMH – 5P” program je odgojni program fokusiran na podučavanju i prepoznavanju pozitivnih primjera ponašanja, te nagrađivanju učenika za ista.

Program je nastao iz težnje da učenici što više napreduju u odgojnom segmentu, inspirisan je idejom “takmičenja u dobru”, prilagođen je uzrastu učenika i odvija se u dva segmenta – individualnom i kolektivnom.

Program se realizira kroz temeljne vrline koje su osnov lijepog ponašanja u našoj školi.

5P program

Kako bi znali i kroz konkretne primjere vidjeli šta su primjeri lijepog ponašanja, učenici redovno prolaze kroz program podučavanja i podsjećanja na očekivane norme ponašanja u školi, što za cilj ima lični i socijalni razvoj učenika u zdrave, kreativne, samosvjesne, odgovorne i solidarne članove zajednice.

Pravilima ponašanja i djelovanja u školi, postavljaju se precizirane smjernice za očekivana ponašanja učenika, što rezultira jačanjem i razvojem ličnog identiteta, samosvijesti i samopouzdanja, empatije, te odgovornsti prema sebi, drugima i zajednici.

Jasno definisanje, te direktno i indirektno podučavanje pravilima i očekivanjima od učenika, osigurava svim učenicima i uposlenicima da se u školskom okruženju osjećaju ugodno, prihvaćeno i sigurno.

5P program

Prepoznavanje i nagrađivanje pozitivnih primjera ponašanja se odvija u dva segmenta, individualnom i grupnom.

Na individualnom nivou, ovaj program se odvija na kolektivnim sastancima svih učenika – nominacijama, koji su realizuju svake dvije sedmice. Na ovim sastancima nastavnici javno pohvaljuju učenike obrazloženjem primjera lijepog ponašanja koji je učenik uradio, te ih nominuju za nagradu. Učenici za svaku nominaciju dobiju prigodnu nagradu, a oni kojima se posreći na kolu sreće mogu osvojiti i neku od značajnijih nagrada, kao što su: ćevapi, pica ili palačinci za ručak, kvisko za test, dan bez uniforme, učenik sedmice koji podiže zastavu ponedjeljkom i slično.

U nižim razredima, svi uposlenici škole “školskim novčanicama” svakodnevno nagrađuju učenike koji učine nešto dobro i lijepo, a po čemu bi drugima mogli biti primjer u ponašanju. Učenici sakupljaju novčanice, te nakon dvije sedmice u školskoj Magazi mogu da kupe za sebe, druga ili drugaricu nešto od školskog pribora, igračku ili slatkiš.

U segment kolektivnog nagrađivanja lijepog ponašanja, nastavnici imaju mogućnost da u toku svakog školskog časa, u zavisnosti od discipline i zalaganja koje su učenici pokazali, dato odjeljenje nagrade sa bodovima za lijepo ponašanje. Bodovi se zbrajaju na dvosedmičnom nivou, te odjeljenje koje je osvojilo najveći broj bodova bude nagrađeno.

Primjeri nagrada za odjeljenje su izlet unutar Sarajeva, kvisko za cijeli razred, slobodan čas, druženje sa direktorom, palačinci za ručak, ručak po izboru učenika iz odjeljenja i sl.

Pored ovih dvosedmičnih i mjesečnih nagrada, odjeljenje koje prvo sakupi 500 bodova, u određenom vremenskom periodu, biva nagrađeno izletom van Sarajeva ili nekom drugom ozbiljnijom nagradom, te preuzima Značku pobjednika 5P programa. Ta značka stoji na vratima odjeljenja do kraja narednog ciklusa sakupljanja bodova, te stimuliše učenike da se nastave „takmičiti“ u dobrom ponašanju.

Kroz ovaj odgojni pristup, svi uposlenici OŠMH kod učenika podstiču želju i razvijaju volju za lijepim ponašanjem, indirektno ih uče primjerima lijepog ponašanja, te kod njih razvijaju svijest da dobro ponašanje biva nagrađeno.

Sve to radimo inspirisani krilaticom “Takmičite se u dobru”.

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba