O nama

Nastavnici

Ajla Tatarin

Učiteljica
E: ajla.tatarin@osmh.edu.ba

Arifi Zehra

Nastavnica - Engleski jezik
E: zehra.arifi@osmh.edu.ba

Arnautović Emina

Nastavnica - Informatika i Matematika
E: emina.arnautovic@osmh.edu.ba

Berina Alihodžić

Nastavnik - Historija
E: berina.alihodzic@osmh.edu.ba

Bukvić Ibrahim

Imam i vjeroučitelj
E: ibrahim.bukvic@osmh.edu.ba

Ćatić Naida

Nastavnik - TiZO
E: naida.catic@osmh.edu.ba

Ćoralić Fatima

Nastavnik - Osnove prirodnih nauka
E: fatima.coralic@osmh.edu.ba

Delić Dženana

Učiteljica
E: dzenana.delic@osmh.edu.ba

Đozo Berina

Učiteljica
E: berina.djozo@osmh.edu.ba

Emir Hajdarević

Učitelj
E: emir.hajdarevic@osmh.edu.ba

Hodžić Džemšid

Nastavnik - Muzička kultura
E: dzemsid.hodzic@osmh.edu.ba

Imamović Selma

Učiteljica
E: selma.imamovic@osmh.edu.ba

Kanlić Senad

Nastavnik - Arapski jezik
E: senad.kanlic@osmh.edu.ba

Krajina Đana

Nastavnica - Geografija
E: djana.krajina@osmh.edu.ba

Medija Zerina

Učiteljica
E: zerina.medija@osmh.edu.ba

Minela Asani Omerović

Nastavnik - Likovna kultura
E: minela.asani.omerovic@osmh.edu.ba

Mutap Muhamed

Nastavnik - Vjeronauka
E: muhamed.mutap@osmh.edu.ba

Rizvan Irma

Učiteljica
E: irma.rizvan@osmh.edu.ba

Šehić Nermin

Nastavnik - Engleski jezik
E: nermin.sehic@osmh.edu.ba

Selimović Almina

Učiteljica
E: almina.selimovic@osmh.edu.ba

Senad Saračević

Nastavnik - TiZO
E: senad.saracevic@osmh.edu.ba

Serdarević Adla

Osnove prirodnih nauka
E: adla.serdarevic@osmh.edu.ba

Turbo Semra

Učiteljica
E: semra.turbo@osmh.edu.ba

Vražalica Ajla

Nastavnica - Matematika
E: ajla.vrazalica@osmh.edu.ba

Vražalica Džana

Nastavnica - Osnove prirodnih nauka i Njegovatelj djece
E: dzana.vrazalica@osmh.edu.ba

Zejnilović-Balijagić Senada

Nastavnica - Bosanski jezik i književnost
E: senada.zejnilovic-balijagic@osmh.edu.ba