Vjerski život u školi

Odgoj učenika je jedna od osnovnih funkcija škole, a ujedno i jedan od postulata na kojem je zasnovan princip rada Osnovne škole “Mehmed Handžić”. Nama je najbitnije da naši učenici izrastu u dobre i pozitivne osobe, koje će biti svjesne da nam sreća uveliko ovisi o našem odnosu prema svima i svemu oko nas.

Cjelokupan odgojni rad u našoj školi baziramo na dva principa koji se bave odnosom čovjeka prema prema drugom čovjeku i prema okolini. Prvi princip jeste taj da drugome trebamo željeti isto što i sebi, a drugi je da se trebamo natjecati u dobru.

Inspiraciju da ove principe sprovodimo u djelo često crpimo iz islama, tako u školi pokušavamo da gajimo i neke vjerske i tradicionalne vrijednosti, a sve u granicama vremena, prostora i okvira u kojima živimo.

U okviru vjerskog života u OŠ “Mehmed Handžić”, učenici imaju priliku da učestvuju u sljedećim aktivnostima:

– Džuma namaz za učenike od I do IX razreda. Dugo godina naši učenici su posjećivali Lužansku džamiju petkom kako bi sa svojim nastavnicima obavili džumu namaz. Shodno tome da je broj učenika koji su posjećivali istu, konstantno rastao, džumu namaz smo, uz saglasnost Rijaseta islamske zajednice, počeli obavljati u školskom mesdžidu

– Podne i ikindija namazi u džematu – učenici, shodno rasporedu i protokolu, imaju mogućnost klanjati dnevne namaze, nakon čega nastavljaju sa svojim školskim obavezama.

– Hifz program – učenje, razumijevanje i memorisanje Kur’ana, koncept je hifz programa, a sastoji se iz dva dijela – učenje i memorisanje kur’anskih sura iz posljednjeg dijela (džuza) Kur’ana i hifz (memorisanje) cijelog Kur’ana. Osnovni cilj programa hifza u našoj školi je upoznavanje učenika s kur’anskim pismom i tekstom, te razumijevanje uloge i pouke korisnih priča i kazivanja o poslanicima koji se spominju kroz Kur’an. U realizacije programa hifza učestvuju tri nastavnika: Muhamed Mutap, Senad Kanlić i hfz. Ibrahim Bukvić. Želja nam je da se djeca druže s Kur’anom i kur’anskim kazivanjima, da razgovaramo o poukama i porukama kur’anskih sura i da učenici Kur’an uče napamet, shodno svojim željama i mogućnostima.

– Takmičenja u učenju Kur’ana

– Obilježavanje svih značajnih datuma u islamskom kalendaru prigodnim programima i predavanjima; Lejletu’l-miradž, Lejletu’l-berat, Dan džamija, Dan pobjede na Bedru, Lejletu-l Kadr, Bajrami, Nova hidžretska godina, Mevlud i Ašura.

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba