Upis

Upis

UPIS PRVAČIĆA

Upis u prvi razred je Zakonom o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo obavezan za djecu koja će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života. U školu se mogu upisati i djeca mlađa od utvrđene starosne dobi na zahtjev roditelja ili staratelja ukoliko komisija za upis i testiranje učenika isti zahtjev odobri.

Redovan upis počinje 1. februara tekuće godine. Ukoliko želite izvršiti rezervaciju mjesta za upis u narednu školsku godinu, rezervaciju možete podnijeti putem elektronskog obrasca REZERVACIJA.

Za sva ostala pitanja možete nas kontaktirati putem telefona +387 33 626 077 ili putem e-maila sekretar@osmh.edu.ba.

DOKUMENTACIJA

Prilikom redovnog upisa prvačića, obaveza roditelja/staratelja je da dostave:

1. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta /original ili ovjerena kopija;

2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);

3. Certifikat/ Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predašolska ustanova;

4. CIPS prijava boravka;

5. Popunjen obrazac prijave za upis u osnovne škole, ( obrazac se preuzima u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa).

PRIJEPIS U STARIJE RAZREDE

Osnovna škola „Mehmed Handžić“ vrši i prijepis za učenike starijih razreda. Za više informacija molimo vas da se obratite sekretaru škole na tel.: +387 33 626 077 ili putem e-maila sekretar@osmh.edu.ba.

Za 2024/2025. školsku godinu, slobodna mjesta imamo u sljedećim razredima: I, III, IV,  VI VII, VIII i IX.

Za dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese info@osmh.edu.ba.

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba