Nastava

Nastava

Nastava u OŠ „Mehmed Handžić“ je cjelodnevna i odvija se od 8:30 do 15:00 sati. Prijem učenika i doručak počinju u 8:00, pauza za ručak i odmor su u periodu od 11:50 do 12:30, a odlazak kući od 15:00 do 15:15.

Škola u izvođenju nastave prati Nastavni plan i program Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a najveći fokus se stavlja na maternji jezik, matematiku, informacijske tehnologije i engleski jezik.

U školi se izučavaju dva strana jezika. Prvi strani jezik je engleski, i on se izučava u dva odvojena programa. Jedan je redovan program propisan Nastavnim planom i programom Ministarstva, a drugi je Cambridge program u sklopu kojeg se učenici spremaju za polaganje Cambridge ispita iz engleskog jezika. Drugi strani jezik je arapski jezik, i izučava na redovnim časovima od V do IX razreda, a sekcijski od II i IV razreda. Uz to, učenici predmetne nastave imaju izbor dodatnog jezika kojeg izučavaju jednom sedmično na časovima sekcije stranih jezika, a izbor su turski, njemački i španski jezik.

Nastava iz oblasti informacijskih tehnologija se realizira sa stručnim kadrom, u savremenim kabinetima, na praktičan i koristan način, tako da učenici u školi steknu praktične vještine koje će im koristiti tokom cijelog života.

Mi u OŠ “Mehmed Handžić” prepoznajemo važnost zdravog fizičkog razvoja, stoga svi učenici imaju najmanje tri časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja sedmično sa nastavnikom, a učenici nižih razreda ovaj predmet imaju svakodnevno.

U periodu od 15:15 do 16:00, učenici imaju priliku da u relaksiranom okruženju pohađaju dodatne aktivnosti iz oblasti primijenjenih umjetnosti (slikarstvo i kreativne radionice), muzike (klavir i gitara), prirodnih nauka (praktikum iz Biologije, Hemije i Fizike), sporta (košarka, fudbal, judo, streličarstvo i streljaštvo), te informatike (obrada zvuka i slike, modeliranje, grafički dizajn).

Nastava

Nastava U OŠ “Mehmed Handžić” se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala. Pored redovnih časova definisanih i propisanih Nastavnim planom i programom u našoj školi se realiziraju i dodatni časovi iz svih oblasti vezanih za nastavne predmete.

Tabelu u kojoj je prikazan broj časova redovne i dodatne nastave po predmetima i razredima pogledati na linku.

Pored navedenih oblika realizacije nastavnog procesa u vidu redovne i dodatne nastave prikazanih u tabeli, učenici naše škole imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite vannastavne aktivnosti i programe, školske sekcije, kulturne programe, sportske aktivnosti i edukativne izlete i putovanja.

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba