Kućni red

Kućni red

Obaveze i dužnosti svih učenika OŠ „Mehmed Handžić“ su:

– Dolazak u školu na vrijeme, urednog izgleda i u školskoj uniformi;
– Ostavljanje mobilnih telefona na prijemu u školi i prijevozu, na predviđenim mjestima;
– Čuvanje lične, tuđe i školske imovine;
– Donošenje potrebnog pribora, materijala i opreme za nastavu;
– Aktivno praćenje i sudjelovanje u realizaciji nastave i nastavnog procesa;
– Poštivanje i ispunjavanje školskih obaveza i rokova koje postavljaju nastavnici;
– Poštovanje ličnog prostora svakog učenika i zaposlenika škole;
– Poštivanje prava i dostojanstva svih učenika i uposlenika škole;
– Čuvanje ličnog identiteta i identiteta škole;
– Obavještavanje razrednika ili pedagoga o promjenama u zdravstvenom stanju učenika;
– Traženje pomoći od bilo kojeg zaposlenika škole u slučaju konflikta među učenicima;
– Prijavljivanje svih nedozvoljenih oblika ponašanja nastavniku, razredniku ili pedagogu;

Kako bi svi učenici bili tretirani na fer i korektan način, u školi je uspostavljen Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja i mjerama sankcionisanja učenika. Cilj Protokola je postavljanje adekvatnih smjernica i instrukcija djelovanja svih sudionika odgojnog procesa, u slučajevima pojave neprihvatljivih i nedozvoljenih oblika ponašanja kod učenika.

U primarnom fokusu Protokola je zaštita učenika, regulisanje prava, obaveza i odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, te transparentan i sistematičan pristup svakom pojedincu i svakom incidentu.

Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja segmentiran je na četiri nivoa djelovanja, koji se razlikuju po intenzitetu, stepenu rizika, učestalosti nedozvoljenih oblika ponašanja, te posljedicama i konsekvencama.

Kada se tiče odgovornosti i posljedica neprihvatljivih i nedozvoljenih oblika ponašanja, Protokol jasno definiše nivoe i mjere sankcionisanja koji su prilagođeni uzrastu i koji za cilj imaju da učenika navedu na razmišljanje i želju i volju za poboljšanjem.

Moralni odgoj i jak identitet su vrijednosti koje učenici usvajaju u našoj školi kao prihvatljive norme ponašanja, a kroz primjenu Protokola uče se razvijanju samosvijesti i lične odgovornosti, te razvijanju socio-emocionalnih vještina potrebnih za dalje školovanje i život.

Protokol o nedozvoljenim oblicima ponašanja i mjere sankcionisanja pogledati na linku

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba