Vijeće roditelja

Alijagić Azra

I-1

Šarkinović-Kose Hana

I-2

Memišević Edina

II-1

Čengić-Bajrami Nihada

II-2

Saračević Damir Faruk

III-1

Zoranjić Edina

III-2

Velagić Mesida

IV-1

Hamzić Jasmina

IV-2

Džanko Aida

V-1

Hadžimejlić Elma

V-2

Vukas Haris

VI-1

Amina Razić

VI-2

Ahmić Ahmed

VII

Hasan Ahmad Lejla

VIII

Memić Elma

IX

Amina Razić

VI-2