Učenje na daljinu

Učenje na daljinu je savremeni oblik učenja i usvajanja novih znanja zasnovanog na digitalnim materijalima, instrukcijama i uputstvima koje nastavnik dostavlja učenicima upotrebom različitih informacionih tehnologija.

Obzirom da živimo u vremenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mogućnosti koje pruža ovakav proces učenja su gotovo neograničene.

Učenje na daljinu, „stavlja“ u ruke učenika proces učenja, pomaže mu da usvaja znanja vlastitim tempom, ne ograničava vremenski faktor, olakšava da povratna informacija bude uvijek dostupna, te učenika upućuje kako na nastavnika, tako i na druge učenike iz razreda, škole i šire.

Proces odvijanja učenja na daljinu u našoj školi vrši se unutar virtuelne učionice pripremljene u aplikaciji Microsoft Teams, gdje je omogućen dvostruki oblik komunikacije na relaciji učenik-nastavnik i učenik-učenik. Sve to omogućava učeniku da se dodatno informiše o određenoj oblasti, a nastavniku da pravovremeno odgovori na postavljeni upit.

Prednosti elektronske bilježnice su gotovo neograničene, počevši od činjenice da svi distribuirani nastavni materijali ostaju trajno arhivirani i ostaju dostupni učenicima tokom cijele školske godine.

Nastavnik je također, u mogućnosti izvršiti provjeru znanja u obliku nastavnog listića, kroz vremenski kratke kvizove, čime može dobiti povratnu informaciju o stepenu usvojenosti određenog nastavnog sadržaja.

Unutar virtuelne učionice, nastavniku i učenicima su dostupne i tri osnovne, dobro poznate aplikacije (Word, Excel i PowerPoint), koje zasigurno olakšavaju rad i omogućavaju kolaboraciju između nastavnika i učenika.

Integracija virtuelne učionice sa učionicom u školi, opremljenom najsavremenijim informacijsko-komunikacijskim alatima daje posve drugu dimenziju, te omogućava istovremeno proces izvođenja tradicionalnog oblika nastave i proces izvođenja nastave učenja na daljinu. Time, učenici koji su iz određenih razloga spriječeni fizički prisustvovati procesu izvođenja tradicionalnog oblika nastave, od kuće imaju omogućen daljinski pristup učionici, posmatrajući na zaslonima svojih IKT uređaja (računar, tablet ili telefon) cjelokupan sadržaj zabilježen na pametnoj tabli zapisan od strane nastavnika.

Shodno prethodno navedenom, veoma je važno napomenuti da svaki realizovani čas unutar tradicionalne učionice, ostaje trajno audio-vizuelno zapisan u virtuelnoj učionici i time je omogućeno učeniku da naknadno izvrši pregled održanog časa i evenutalne propuste u procesu usvajanja gradiva nadomjesti ponovnim gledanjem i slušanjem izloženog nastavnog sadržaja.

Riječi dobrodošlice

Osnovna škola “Mehmed Handžić” je autohtona bosanska privatna škola, u kojoj je briga za normalan razvoj djeteta na prvom mjestu. Školu karakteriše balans odgoja i obrazovanja, potreban za uspjeh djeteta u 21. stoljeću. Osnovni cilj našeg rada je da iz ove škole izlaze karakterne osobe, izgrađenog identiteta, naviknuti da uče kroz cijeli život.

Poštujmo tradiciju,
kreirajmo svoju budućnost!

Kontakt informacije
Hamze Čelenke br. 1
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 62 60 77
Fax: +387 33 76 41 11
E-mai: info@osmh.edu.ba